Fundacja LPP, Miasto Gdańsk i Fundacja FOSA tworzą punkt wsparcia dla młodzieży w gdańskiej galerii Metropolia

Fundacja LPP połączyła swoje siły z miastem Gdańsk, Fundacją FOSA oraz Galerią Metropolia tworząc kolejne miejsce, w którym każdy nastolatek znajdzie wsparcie i pomoc psychologiczną. Klub „Niebieskie Trampki w Metropolii” to efekt partnerstwa samorządu miejskiego, organizacji pozarządowej i biznesu na rzecz wspierania zdrowia psychicznego młodzieży. Nowe miejsce usytuowane w gdańskim centrum handlowym zapewni młodym ludziom niezbędną pomoc w kryzysowych sytuacjach, a także integrację społeczną i przestrzeń do kreatywnego spędzania czasu wolnego pod opieką specjalistów.

Klub „Niebieskie trampki w Metropolii” jest wspólną inicjatywą Fundacji LPP, miasta Gdańsk, Fundacji FOSA i galerii handlowej Metropolia oraz odpowiedzią na potrzebę wspierania młodzieży w obszarze zdrowia psychicznego. Z ostatnich badań Fundacji FOSA, realizującej od lat projekty oferujące specjalistyczną pomoc w tym zakresie wynika, że w okresie pandemii i izolacji społecznej nastolatkowie częściej doświadczają stanów lękowych i mają trudności z wyrażaniem własnych emocji. Dodatkowo, w ich otoczeniu często brakuje kogoś, z kim mogliby porozmawiać o problemach, czego efektem jest wycofanie się z życia społecznego i przejawianie objawów depresji. Nowy projekt partnerski (pierwszy klub działa od dwóch lat w centrum handlowym Forum w Gdańsku) jest reakcją na istniejące braki w dostępie do pomocy psychologicznej i stanowi kolejny krok w działaniach Fundacji LPP na rzecz młodzieży w regionie pomorskim.

– Fundacja LPP od początku swojego istnienia angażuje się w lokalne inicjatywy społeczne skierowane do młodzieży, a jedną z naszych głównych misji jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach zdrowie psychiczne nastolatków narażone jest na wiele negatywnych czynników, dlatego skupiamy się na rozwoju naszych działań w zakresie minimalizowania barier w dostępie do pomocy psychologicznej. Chcemy, aby klub „Niebieskie trampki w Metropolii” stał się miejscem, gdzie każdy odnajdzie zrozumienie i wsparcie, którego potrzebuje. Wierzymy, że projekt ten stanie się ważnym elementem pomocy dla młodych mieszkańców Pomorza, a dodatkowo podniesie świadomość społeczną w tym ważnym temacie – podkreśla Patrycja Zbytniewska, liderka ds. zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem, prezeska Fundacji LPP.

Powstanie nowego punktu w centrum handlowym – miejscu, gdzie nastolatkowie czują się dobrze i chętnie spędzają czas wolny po zajęciach szkolnych, pozwala na lepsze dotarcie do osób, które obawiają się samodzielnie poprosić o pomoc w chwilach kryzysu. W gdańskiej Galerii Metropolia, która bezpłatnie udostępniła lokal, nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat znajdą bezpieczną przestrzeń do rozmów i spędzania wolnego czasu. Innowacyjna forma klubu polega na zaangażowaniu młodych ludzi w aktywne współtworzenie tego miejsca. W ramach zajęć merytorycznych realizowanych przy wsparciu Fundacji LPP mogą oni korzystać z warsztatów, dostępnej oferty gier oraz aktywności rekreacyjnych dostosowanych odpowiednio do wieku uczestników, rozwijających ich zainteresowania i wzmacniających kompetencje. Nad harmonogramem zajęć czuwać będą animatorzy i streetworkerzy, których głównym zadaniem jest zapewnianie indywidualnej opieki oraz wdrażanie aktywności zachęcających do wzmacniania poczucia własnej wartości i włączania w środowisko rówieśnicze. Wszystkie działania uwzględniają integrację młodzieży polskiej i ukraińskiej oraz ukierunkowane są w taki sposób, by pochodzenie czy język nie stanowiły barier komunikacyjnych. Wsparcie w tym zakresie zapewnia wyspecjalizowana kadra opiekunów posługująca się językiem polskim, ukraińskim i rosyjskim.

Miasto Gdańsk od lat wspiera zdrowie psychiczne swoich mieszkanek i mieszkańców. Od 2016 roku przeznaczyło na ten cel ponad 15 mln zł, a budżet programu jest sukcesywnie zwiększany. W tym roku podjęto uchwałę dotyczącą kontynuacji Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2024-2026. Jego celem jest stworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki dla zdrowia psychicznego osób mieszkających w Gdańsku, ale też poprawy jakości życia osób w kryzysach i z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia. Oczywiście, niezwykle ważnym elementem są te działania, które kierujemy do dzieci i młodzieży, tak aby umiejętnie reagować na ich potrzeby. Niebieskie Trampki doskonale wpisują się w potrzeby i wyzwania zdrowia psychicznego najmłodszych mieszkańców naszego miasta – mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania.

Klub w Metropolii to nie tylko miejsce integracji, rozwoju zainteresowań i wytchnienia od problemów. Punkt ma także wspierać młodych ludzi w budowaniu mechanizmów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych i zapewniać im kompleksową pomoc, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i socjoterapeutycznym, w tym m.in. konsultacje psychologiczne, a także mediacje czy interwencje w sytuacjach trudnych. Spotkania z nastolatkami organizowane są w otwartych, nieoczywistych przestrzeniach, by zmienić stereotypowy obraz psychologa i pokazać, że zdrowie psychiczne to ważny temat, o którym można rozmawiać zawsze i w każdych warunkach. Wszelkie aktywności klubu młodzieżowego zostały opracowane na podstawie autorskiego programu Fundacji Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA.

Fundacja FOSA od 15 lat podąża za potrzebami osób borykających się z trudnościami natury psychicznej,. Staramy się odpowiadać na potrzeby najpilniejsze w danej chwili. Tak było z mieszkalnictwem wspomaganym, aktywizacją zawodową czy wspieraniem w miejscu zamieszkania danej osoby. Obecnie najpilniejszym tematem stała się pomoc młodym osobom, dzieciom i młodzieży. Nasz autorski projekt „Niebieskie Trampki” wykorzystuje wiele narzędzi, form i metod, by jak najszybciej i najskuteczniej pomagać tej grupie odbiorców. Są to m.in. warsztaty w szkołach, kampanie społeczne, psychoedukacja rodziców i opiekunów, bezpośrednie interwencje czy specjalistyczne wsparcie. Ponadto jesteśmy obecni w mediach społecznościowych, do których sięga młodzież, a także prowadzimy działania streetworkerskie w miejscach przebywania młodych ludzi – tym właśnie są nasze kluby w centrach handlowych. Jesteśmy tuż obok, „oswajając” z psychologiem i intymną rozmową, dając poczucie bezpieczeństwa, ale też i stwarzając przestrzeń dla bezpiecznych kontaktów i rozwoju akceptowalnych zachowań – mówi Alinka Kaszkiel-Suska, prezes zarządu Fundacji FOSA.

Otwarcie klubu „Niebieskie Trampki w Metropolii” w gdańskiej galerii handlowej Metropolia odbyło się 7 grudnia 2023 r. Miejsce dostępne jest dla nastolatków w wieku od 14 do 18 lat, od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00-19:00.

____________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,7 mln m2. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.