Nasze władze

Zarząd spółki

Zgodnie ze statutem Spółki Zarząd LPP SA składa się od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres pięciu lat.

Sylwetki członków Zarządu

W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu. Zarząd LPP reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Poniżej prezentujemy sylwetki poszczególnych członków Zarządu LPP, zakres ich odpowiedzialności i krótki rys biograficzny.

Marek Piechocki

Prezes zarządu
Twórca i współzałożyciel LPP, obecnie Prezes Zarządu spółki. Od początku swojej kariery zawodowej skoncentrowany na rozwijaniu własnej działalności gospodarczej, z branżą odzieżową związany od 1989 roku. W 1991 roku wraz z Jerzym Lubiańcem założył przedsiębiorstwo Mistral, które 4 lata później zostało przekształcone w spółkę LPP.

Jako Prezes Zarządu, odpowiada za wszystkie aspekty funkcjonowania firmy – od zarządzania markami odzieżowymi, przez rozwój produktów, ale także operacje sprzedażowe w modelu omnichannel. Nadzoruje działania strategiczne firmy w zakresie ESG oraz zarządza zespołami odpowiedzialnymi za zlecanie produkcji kolekcji na całym świecie. W 2013 roku uznany przez prestiżowy magazyn Harvard Business Review za najskuteczniejszego
CEO w Polsce.

Marek Piechocki urodził się w 1961 roku. Jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej.

Marek Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Marek Piechocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pokaż więcej

Przemysław Lutkiewicz

Wiceprezes zarządu
Od 2008 roku zatrudniony w LPP jako Dyrektor ds. Controllingu. W ramach Działu Finansowego stworzył od podstaw Dział Controllingu, nadzorując pracę analityków, audytorów oraz komórki bezpieczeństwa w sieciach sprzedaży. Wdrożył w firmie narzędzia IT dostarczające informacji zarządczych, potrzebnych do kierowania wszystkimi spółkami Grupy Kapitałowej LPP SA. Brał też czynny udział w utrzymywaniu kontaktów z zagranicznymi inwestorami instytucjonalnymi.

Jako Wiceprezes Zarządu, od początku 2015 roku odpowiada za obszar finansów, controllingu, audytu wewnętrznego, relacji inwestorskich oraz prowadzi nadzór nad spółkami zagranicznymi całej Grupy Kapitałowej LPP.

W trakcie wcześniejszej kariery w latach 2007-2008 współtworzył Centrum SSC First Data w
Gdańsku jako Dyrektor ds. Finansów i Controllingu. W latach 2006-2007 pełnił funkcję Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego w First Data Polska SA, a w latach 1995-2008 zajmował stanowiska od Kierownika Zespołu Planowania i Sprawozdawczości do Dyrektora Departamentu Controllingu w PolCard SA / First Data Polska SA.

Przemysław Lutkiewicz urodził się w 1970 roku, jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Studiów Podyplomowych na Politechnice Gdańskiej.

Przemysław Lutkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Przemysław Lutkiewicz nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pokaż więcej

Sławomir Łoboda

Jest związany z LPP od 1997 roku. Przez wiele lat odpowiadał za obsługę prawną firmy, którą wykonywał jako wspólnik zarządzający, w ramach kancelarii prawnej Krzyżagórska Łoboda i partnerzy. Dodatkowo, od 2005 roku odpowiada również za dział najmu i ekspansji.

Jako Wiceprezes Zarządu od października 2015 roku, jest odpowiedzialny za rozwój LPP, tj. za pozyskiwanie nowej powierzchni handlowej, analizy rynkowe, a także za dział prawny.

W okresie współpracy z LPP zrealizował wiele istotnych projektów, w tym stworzenie sieci franczyzowej, wprowadzenie spółki na giełdę, fuzję ze spółką Artman SA, zbycie marki Esotiq oraz rozwój sieci salonów własnych.

Sławomir Łoboda
jest Prezesem Rady Fundacji Hospicyjnej, organizacji pożytku publicznego, otaczającej opieką osoby przewlekle chore. Za działalność społeczną został odznaczony przez Prezydenta Komorowskiego brązowym krzyżem zasługi.

Urodził się w 1965 roku, jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Gdańskim. W 1995 roku złożył egzamin radcy prawnego.

Sławomir Łoboda nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Sławomir Łoboda nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pokaż więcej

Marcin Piechocki

Wiceprezes zarządu
Ścieżkę zawodową w strukturach LPP rozpoczynał w roku 2017, początkowo na stanowisku asystenta kupca, następnie kupca w marce Reserved. Do roku 2018 odpowiedzialny za proces zakupu towaru, negocjacje cenowe z dostawcami, terminowość dostaw oraz analizę wyników sprzedaży flagowej marki Grupy.

Od 2018 roku zarządzał procesem otwarć i prowadzeniem największych salonów marki Reserved w regionie. W tym samym czasie powierzono mu projekt nadzoru i współtworzenia nowego konceptu Sinsay – najmłodszej marki w portfelu Grupy LPP. Był odpowiedzialny za produkt Sinsay, sprzedaż kolekcji oraz ekspansję marki w nowych lokalizacjach.

W kolejnych latach pełnił funkcję dyrektora zarządzającego Sinsay i Mohito
oraz odpowiadał za komunikację wewnętrzną firmy i relacje zewnętrzne LPP. W 2021 roku powołany do struktur władz spółki na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Początek kariery zawodowej Marcina Piechockiego przypada na rok 2013, w którym związał się z Citibank International, gdzie do 2017 roku zarządzał zespołem IT.

Urodził się w 1989 roku. Jest absolwentem wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Marcin Piechocki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Marcin Piechocki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pokaż więcej

Mikołaj Wezdecki

Wiceprezes zarządu
Zatrudniony w LPP od 2022 roku, gdzie jako Dyrektor ds. Digitalizacji odpowiadał za proces cyfryzacji i politykę rozwoju obszaru e-commerce oraz ustanowienie nowych standardów i synergii w rozwoju platformy internetowej marek.

Wcześniej, w latach 2006-2019 związany z RTV EUR AGD, firmą działającą na rynku sprzedaży sprzętu elektronicznego oraz gospodarstwa domowego, gdzie zbudował jeden z największych w Polsce sklepów internetowych produktów RTV i AGD.

Od 2019 roku związany z Grupą Modivo, w której jako członek zarządu i dyrektor odpowiedzialny za obszar e-commerce uruchomił nową platformę sprzedażową Modivo.pl, jedną z czołowych w zakresie sprzedaży internetowej w Europie Środkowo-Wschodniej. Równolegle
brał aktywny udział w przygotowaniu strategii firmy oraz w procesie pozyskania inwestora do spółki, którym finalnie stał się SoftBank - największy na świecie fundusz inwestycyjny.

Urodził się w 1983 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Warszawie oraz Akademii Psychologii Przywództwa w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej. Ukończył też Executive MBA na Politechnice Warszawskiej.

Mikołaj Wezdecki nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta, nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub osobowej, nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Mikołaj Wezdecki nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Pokaż więcej

Schemat podziału odpowiedzialności

Obszary działalności LPP począwszy od zarządzania rozwojem produktów Spółki i przynależnych marek, poprzez finanse, działalność inwestycyjną, logistyczną, administracyjną czy rozwój technologii zostały rozdzielone kompetencyjnie pomiędzy poszczególnych członków zarządu.