Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące to najważniejsze zdarzenia, mające istotny wpływ na sytuację spółki lub mogące w znaczny sposób wpłynąć na cenę akcji LPP SA, ale także zdarzenia korporacyjne.

Raporty bieżące - wszystkie

Icon

RB 22/2024 – Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 12 lipca 2024 roku

Raport bieżący nr: 22/2024
Data: 12.07.2024
Godzina: 13:33

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 12 lipca 2024 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 75,0% liczby głosó ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 21/2024 – Wybór członków Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 21/2024
Data: 12.07.2024
Godzina: 13:23

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 12.07.2024 r. podjęło uchwałę w sprawie wyboru na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

  1. Marek Piechocki ...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 20/2024 – Informacja o dywidendzie

Raport bieżący nr: 20/2024
Data: 12.07.2024
Godzina: 13:14

Zarząd LPP SA informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu dzisiejszym podjęło uchwałę w sprawie wypłaty akcjonariuszom dywidendy za rok obrotowy od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024 wg następujących za ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 19/2024 – Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 19/2024
Data: 12.07.2024
Godzina: 13:00

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 12 lipca 2024 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 18/2024 – Rejestracja zmiany Statutu

Raport bieżący nr: 18/2024
Data: 01.07.2024
Godzina: 15:23

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje, iż w dniu 1 lipca 2024 r. powziął wiedzę o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze P ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 17/2024 – Informacja o wszczęciu dochodzenia w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa manipulacji akcjami Spółki przez Hindenburg Research LLC

Raport bieżący nr: 17/2024
Data: 20.06.2024
Godzina: 18:42

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 06/2024 z dnia 15.03.2024 dot. publikacji raportu przez Hindenburg Research LLC („Hindenburg”), Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że dnia 20 czerwca ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 16/2024 – Zamknięcie subskrypcji

Raport bieżący nr: 16/2024
Data: 19.06.2024
Godzina: 9:32

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o zamknięciu w dniu 18.06.2024 r. subskrypcji prywatnej 700 akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 2 zł każda. Subskrypcja została przeprowadzona w trybie ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 15/2024 – Nabycie akcji w ramach programu motywacyjnego przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Raport bieżący nr: 15/2024
Data: 19.06.2024
Godzina: 9:22

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu wczorajszym doręczono Spółce powiadomienia członków Zarządu LPP SA o nabyciu akcji LPP SA w ramach programu motywacyjnego za 2023 jako transakcj ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 14/2024 – Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 14/2024
Data: 14.06.2024
Godzina: 11:29

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 12 lipca 2024 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 13/2024 – Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 13/2024
Data: 14.06.2024
Godzina: 11:22

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 12 lipca 2024 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 12/2024 – Informacja o emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego

Raport bieżący nr: 12/2024
Data: 11.06.2024
Godzina: 14:20

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 10 czerwca 2024 roku podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i emisji akcji serii M. Treść ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 11/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 11/2024
Data: 06.05.2024
Godzina: 17:10

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 5 maja 2024 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjac ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 10/2024 – Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 10/2024
Data: 26.04.2024
Godzina: 18:32

 

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 Ustawy o ofercie o zmianie bezpośredniego udziału w ogól ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 09/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 9/2024
Data: 24.04.2024
Godzina: 17:02

 

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 23 kwietnia 2024 roku otrzymał od podmiotów blisko związanych z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce zawiadomienia o ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 08/2024 – Informacja na temat wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy i planowanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Raport bieżący nr: 8/2024
Data: 26.03.2024
Godzina: 22:59

 

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął uchwałę o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wni ...

Czytaj więcejIcon