Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące to najważniejsze zdarzenia, mające istotny wpływ na sytuację spółki lub mogące w znaczny sposób wpłynąć na cenę akcji LPP SA, ale także zdarzenia korporacyjne.

Raporty bieżące - wszystkie

Icon

RB 08/2024 – Informacja na temat wniosku Zarządu dotyczącego dywidendy i planowanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Raport bieżący nr: 8/2024
Data: 26.03.2024
Godzina: 22:59

 

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym przyjął uchwałę o wystąpieniu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z wni ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 07/2024 – Wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał oraz za cały rok finansowy 2023

Raport bieżący nr: 7/2024
Data: 18.03.2024
Godzina: 7:38

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za IV kwartał oraz za cały rok finansowy 2023.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 06/2024 – Trzecie oświadczenie Spółki LPP SA dot. raportu Hindenburg Research

Raport bieżący nr: 6/2024
Data: 15.03.2024
Godzina: 15:18

 

W nawiązaniu do poprzedzających dzisiejszych raportów bieżących Spółka informuje, iż w dniu dzisiejszym do prokuratury zostały złożone zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę L ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 05/2024 – Drugie oświadczenie Spółki LPP SA dot. raportu Hindenburg Research

Raport bieżący nr: 5/2024
Data: 15.03.2024
Godzina: 13:26

 

W uzupełnieniu do oświadczenia z dnia 15.03.2024 dot. raportu Hindenburg Research Zarząd LPP SA informuje:

  • LPP nie jest właścicielem biznesu rosyjskiego. W maju 2022r. spółka p ...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 04/2024 – Oświadczenie Spółki LPP SA dot. raportu Hindenburg Research

Raport bieżący nr: 4/2024
Data: 15.03.2024
Godzina: 10:54

 

W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym raportem Hindenburg Research Zarząd LPP SA przedstawia poniżej swoje stanowisko:

„Raport przygotowany przez Hindenburg Research jest elementem przygotowywan ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 03/2024 – Informacja na temat zaliczki na poczet dywidendy

Raport bieżący nr: 03/2024
Data: 31.01.2024
Godzina: 15:16

Zarząd LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o wypłacie akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 01.02.20 ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 02/2024 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport bieżący nr: 02/2024
Data: 16.01.2024
Godzina: 9:50

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…) Zarząd LPP SA informuje o terminach przekazywania raportów okre ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 01/2024 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 01/2024
Data: 12.01.2024
Godzina: 19:55

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 12 stycznia 2024 roku otrzymał od osoby zarządzającej LPP SA powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załącznik ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 34/2023 – Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 34/2023
Data: 07.12.2023
Godzina: 14:22

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 7 grudnia 2023 roku otrzymał od podmiotu blisko związanego z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcj ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 33/2023 Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 33/2023
Data: 22.11.2023
Godzina: 8:43

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza – Fundację Sky, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie. Zgodnie ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 32/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 17 listopada 2023 roku

Raport bieżący nr: 32/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:59

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2023 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 80,19% li ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 31/2023 Wybór członka Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 31/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:48

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki pana Mikołaj ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 30/2023 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 30/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:38

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 17 listopada 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 29/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2023
Data: 09.11.2023
Godzina: 20:09

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2023 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki nadzorujące w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść o ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 28/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 28/2023
Data: 03.11.2023
Godzina: 17:06

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcj ...

Czytaj więcejIcon