Raporty

Raporty bieżące

Raporty bieżące to najważniejsze zdarzenia, mające istotny wpływ na sytuację spółki lub mogące w znaczny sposób wpłynąć na cenę akcji LPP SA, ale także zdarzenia korporacyjne.

Raporty bieżące - wszystkie

Icon

RB 33/2023 Ujawnienie stanu posiadania

Raport bieżący nr: 33/2023
Data: 22.11.2023
Godzina: 8:43

Zarząd spółki LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść zawiadomienia złożonego przez akcjonariusza – Fundację Sky, na podstawie art. 69 ust. 1 ustawy o ofercie. Zgodnie ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 32/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na NWZA LPP SA w dniu 17 listopada 2023 roku

Raport bieżący nr: 32/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:59

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA w dniu 17 listopada 2023 roku:

1) Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 80,19% li ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 31/2023 Wybór członka Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 31/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:48

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 17 listopada 2023 roku  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP podjęło uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu Spółki pana Mikołaj ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 30/2023 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 30/2023
Data: 17.11.2023
Godzina: 13:38

Zarząd LPP SA przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych 17 listopada 2023 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 29/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 29/2023
Data: 09.11.2023
Godzina: 20:09

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 9 listopada 2023 roku otrzymał od osoby pełniącej obowiązki nadzorujące w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcjach LPP.

Treść o ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 28/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 28/2023
Data: 03.11.2023
Godzina: 17:06

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 3 listopada 2023 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjach na akcj ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 27/2023 Zgłoszenie kandydata na członka Zarządu LPP SA

Raport bieżący nr: 27/2023
Data: 20.10.2023
Godzina: 15:43

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 20 października 2023 roku otrzymał od Pana Marka Piechockiego jako akcjonariusza spółki, informację o treści:

„informuję, że na Nadz ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 26/2023 Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 26/2023
Data: 18.10.2023
Godzina: 15:57

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA zwołanego na 17 listopada 2023 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 25/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 25/2023
Data: 18.10.2023
Godzina: 15:49

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 17 listopada 2023 roku.

...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 24/2023 Rezygnacja członka Zarządu

Raport bieżący nr: 24/2023
Data: 10.10.2023
Godzina: 17:01

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Emitent” lub „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym Wiceprezes Zarządu Pan Jacek Kujawa złożył rezygnację z pełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki (oraz ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 23/2023 Informacja o transakcjach na akcjach emitenta

Raport bieżący nr: 23/2023
Data: 28.09.2023
Godzina: 7.21

Zarząd LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) informuje, że w dniu 27 września 2023 roku otrzymał od osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce powiadomienie o transakcjach ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 22/2023 Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022/2023

Raport bieżący nr: 22/2023
Data: 28.08.2023
Godzina: 17:01

Zarząd LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka” lub „Emitent”), w wykonaniu zalecenia Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej „UKNF”) z dnia 25 lipca 2023 r., wydanego na podstawie przepis ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 21/2023 Rejestracja zmiany statutu Emitenta

Raport bieżący nr: 21/2023
Data: 10.07.2023
Godzina: 8:30

Zarząd LPP SA (dalej „Emitent”) informuje o dokonaniu w dniu dzisiejszym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców informacji ...

Czytaj więcejIcon
Icon

RB 20/2023 Wybór członków organu nadzoru

Raport bieżący nr: 20/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 15:16

Zarząd LPP SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30.06.2023 r. podjęło uchwałę w sprawie powołania do Rady Nadzorczej następujących osób:

  1. Alicja Milińska
  2. Jagoda Piechock ...
Czytaj więcejIcon
Icon

RB 19/2023 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na ZWZA LPP SA w dniu 30 czerwca 2023 roku

Raport bieżący nr: 19/2023
Data: 30.06.2023
Godzina: 14:24

Zarząd LPP SA podaje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA w dniu 30 czerwca 2023 roku:

  1. Fundacja Semper Simul 1 978 889 głosów co stanowiło 71,6% liczby gł ...
Czytaj więcejIcon