Raporty bieżące i okresowe

Raporty

Mając na względzie prawidłowe wykonywanie obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami prawa dla spółek publicznych oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021, zamieszczamy na naszej stronie korporacyjnej raporty bieżące i okresowe.