43000

miejsc pracy

30 +

lat doświadczenia w branży odzieżowej

Sieć dystrybucji

2275

salonów zaopatrywanych przez centra logistyczne

500000

m2 powierzchni

10 mln

kartonów dystrybuowanych rocznie

Rozwój powierzchni sklepów LPP w tys. m2 (2013-2023)

*Za rok obrachunkowy przyjmuje się okres od lutego do stycznia następnego roku.

Rozwój sieci sklepów LPP (2013-2023)

*Za rok obrachunkowy przyjmuje się okres od lutego do stycznia następnego roku.

Sprzedaż LPP (mln PLN) (2013-2023)

*Za rok obrachunkowy przyjmuje się okres od lutego do stycznia następnego roku.

Zysk netto LPP (mln PLN) (2013-2023)

*Za rok obrachunkowy przyjmuje się okres od lutego do stycznia następnego roku.