PRZEJRZYSTA POLITYKA INFORMACYJNA

Materiały inwestorskie

Dbamy o efektywną i przejrzystą politykę informacyjną.

Status spółki giełdowej, jak również nasza pozycja na rynku determinują aktywne prowadzenie działań w celu sprostania potrzebom informacyjnym, nie tylko zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale również zgodnie z najwyższymi standardami rynkowymi. Z tego też względu cyklicznie przygotowujemy i udostępniamy dla Państwa prezentacje oraz inne materiały inwestorskie takie jak:

Dla inwestorówPrezentacje inwestorskie

Materiały zawierające kwartalne wydarzenia oraz wyniki finansowe Spółki.

Fakty o spółceFact Sheet

Materiał w postaci arkusza, zawierający w ,,pigułce” fakty o Spółce oraz wyniki finansowe za każdy kwartał.

Kluczowe daneInformacje finansowe

Bieżące oraz historyczne dane finansowe GK LPP, w tym też informacje dot. powierzchni handlowej w formie dokumentu typu Databook.

Wyniki finansowe i operacyjneEquity Story

Materiały zawierające oprócz tez inwestycyjnych także kompleksową informację na temat wyników operacyjnych i finansowych Spółki.

Model biznesowy i plany rozwojuFactbook

Materiały zawierające szczegółowy opis naszego modelu biznesowego, strategię oraz plany rozwoju Spółki.

KonferencjeMateriały wideo

Nagrania transmisji z konferencji wynikowych Spółki oraz materiały wideo prezentujące komentarze przedstawicieli LPP SA.