Raporty

Raporty okresowe

Dział raporty okresowe prezentuje wszystkie okresowe informacje o działalności spółki LPP i grupy kapitałowej , w tym m.in. sprawozdania finansowe, sprawozdania zarządu z działalności spółki, opinie biegłych rewidentów oraz informacje niefinansowe. Raporty okresowe publikowane są w terminach wyznaczonych przez obowiązujące przepisy prawa. LPP SA dokłada starań, aby były to możliwie najkrótsze terminy.

Terminy raportów okresowych w 2024 roku:

  • Jednostkowy i skonsolidowany raport za 2023/24: 27 marca 2024 roku
  • Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju za 2023/24: 27 marca 2024 roku
  • Skonsolidowany raport za I półrocze 2024/25:  25 września 2024 roku
  • Skonsolidowane raporty kwartalne:
    Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2024/25: 12 czerwca 2024 roku
    Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2024/25: 11 grudnia 2024 roku

Raporty okresowe - Wszystkie

Icon

Śródroczny skonsolidowany raport za 1Q 2024

Icon

Sprawozdanie zrównoważonego rozwoju GK LPP za 2023

Icon

Śródroczny skonsolidowany raport za 3Q 2023/24

Icon

Śródroczny skonsolidowany raport za 1Q 2023/24

Icon

Śródroczny skonsolidowany raport za 3Q 2022/23

Icon

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2022/23

Icon

Śródroczny skonsolidowany raport za 3Q 2021/22

Icon

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2021/22

Icon

Niefinansowy raport GK LPP za 2020/21

Icon

Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2020/21

Icon

Śródroczne sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020/21

Icon

Niefinansowy raport GK LPP za 2019/20

Icon

Śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019