OBLIGACJE WYEMITOWANE PRZEZ LPP SA

Obligacje

W 2019 roku Spółka LPP wyemitowała 300 tys. sztuk niezabezpieczonych zwykłych pięcioletnich obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 tys. PLN każda.

Informacje dotyczące obligacji

  • Łączna wartość nominalna obligacji to 300 mln PLN.
  • Dniem wykupu obligacji będzie 12 grudnia 2024 roku.
  • Oprocentowaniem obligacji jest WIBOR 6M powiększony o 1,1 % marży.

Emisja obligacji nastąpiła w ramach subskrypcji niepublicznej skierowanej do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych.

Obligacje nie mają formy dokumentu i podlegają rejestracji w depozycje papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA, zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Świadectwa zgodności - Wszystkie

Icon

Świadectwo Zgodności – 13 Czerwca 2024

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 13.06.2024

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 28 Marca 2024

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 28.03.2024

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 14 Grudnia 2023

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 14.12.2023

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 21 Września 2023

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 21.09.2023

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 19 Czerwca 2023

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 19.06.2023

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 27 Kwietnia 2023

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 27.04.2023

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 15 Grudnia 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 15.12.2022

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectwem Zg ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 10 Października 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. („Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku („Warunki Emisji”).

Data: 10.10.2022

Odwołujemy się do Warunków Emisji. Niniejsze pismo jest Świadectw ...

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 20 Czerwca 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 26 Kwietnia 2022

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 13 Grudnia 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 6 Października 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 28 Czerwca 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 10 Maja 2021

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon
Icon

Świadectwo Zgodności – 21 Grudnia 2020

Od: LPP S.A.

Do: Obligatariusze Obligacji serii A

Dotyczy: Obligacji serii A emitowanych przez LPP S.A. (“Emitent”) na podstawie warunków emisji z dnia 22 listopada 2019 roku (“Warunki Emisji”).

Czytaj więcejIcon