Giełda papierów wartościowych

Notowania akcji

Od 2001 roku LPP jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

48.00 PLN

Wyniosła cena akcji LPP w dniu debiutu

47.00 PLN

To najniższa wartość akcji Spółki w historii notowań LPP SA odnotowana 18 maja 2001 roku

18770.00 PLN

To najwyższa wartość akcji Spółki w historii notowań LPP SA odnotowana 12 stycznia 2022 roku

Notowania Akcji

...

 

Cena akcji

... PLN

Zmiana ceny

...

Min. cena: ... PLN
Max. cena: ... PLN
Wolumen

...

Akcje LPP SA wchodzą w skład następujących indeksów giełdowych:

Krajowych:
 • WIG – indeks obejmujący wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
 • WIG Poland – indeks narodowy, w którego skład wchodzą wyłącznie akcje krajowych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW, które spełniają bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach.
 • WIG20 – indeks obliczany na podstawie wartości portfela 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Rynku Głównego GPW. LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu od 2014 roku.
 • WIG30 – indeks obejmujący 30 największych i najbardziej płynnych spółek notowanych na Rynku Głównym GPW.
 • WIG140 – indeks dochodowy obejmujący 140 spółek będących uczestnikami indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80.
 • WIG Odzież – indeks sektorowy, w skład którego wchodzą spółki uczestniczące w indeksie WIG i jednocześnie zakwalifikowane do sektora „odzież i kosmetyki”.
 • Indeks Spółek Rodzinnych – indeks obejmujący spółki giełdowe, które według Komisji Europejskiej są firmami rodzinnymi jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25%. głosów na walnym zgromadzeniu.
Zagranicznych:
 • MSCI Poland Index – indeks obejmujący ponad 20 kluczowych spółek notowanych na GPW. LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu od 2014 roku.
 • CECE index – indeks należący do Vienna Stock Exchange, zawierający spółki z Polski, Czech i Węgier. LPP SA jest obecna w składzie tego indeksu od połowy września 2017 roku.
 • STOXX Europe 600 – indeks reprezentujący duże, średnie i małe spółki z 17 krajów Unii Euro-pejskiej. Indeks jest częścią Deutsche Boerse Group. LPP SA wchodzi w skład tego indeksu od września 2018 roku.
 • FTSE Russell Index – indeks należący do London Stock Exchange, w skład którego wchodzą kraje rozwinięte. LPP SA obecna jest w składzie tego indeksu (w kategorii średnich spółek) od 24 września 2018 roku tj. od momentu przejścia Polski z indeksu rynków rozwijających się do roz-winiętych. Polska zajmuje 23. miejsce w indeksie.
Kod ISIN dla zwykłych akcji LPP

PLLPP0000011

Kod ISIN dla uprzywilejowanych akcji LPP

PLLPP0000078

Kod FISN

LPP/BRSH SER-A C-L PLN2.0

Kod LEI

259400NUS7MKGPJL4752 – LPP SA

Ticker

LPP