Profil działania

Fundacja LPP wspiera projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim. Ze względu na lokalizację naszych biur centrali, Pomorze i Małopolska są dla nas szczególnie ważnymi obszarami. Dbając o skuteczność i efektywność naszych działań, podejmujemy współpracę tylko z osobami prawnymi. Wszystkie skierowane do Fundacji LPP prośby są rzetelnie analizowane, jednakże ze względu na ogromną liczbę wniosków, zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi podmiotami.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Fundacja LPP udziela wsparcia organizacjom zajmującym się opieką nad osobami potrzebującymi, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji z obszaru Pomorza i Małopolski.

 

Współpracujemy przede wszystkim z instytucjami, które:

  • opiekują się dziećmi i młodzieżą w formie ciągłej (domy dla dzieci, piecza zastępcza);
  • zajmują się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym (samotne matki/rodziny);
  • zajmują się osobami chorymi lub z niepełnosprawnością w formie ciągłej;
  • zajmują się osobami w kryzysie bezdomności oraz organizują pomoc dla ofiar katastrof, klęsk żywiołowych i konfliktów zbrojnych;
  • realizują projekty społeczne w sąsiedztwie firmy lub z udziałem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.