998

audytów dotyczących praw człowieka

2517819

kartonów wykorzystaliśmy ponownie w Centrach Dystrybucyjnych w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim

1. Model biznesowy

Opieramy naszą strategię na trzech filarach – modelu omnichannel, digitalizacji i zrównoważonym rozwoju. Realizacji założeń strategicznych nie zmienił trudny rok 2022/2023, który tak mocno zdominowała wojna w Ukrainie. Naszą biznesową odpowiedzią jest decyzja o szybkim wzmocnieniu dostępności oferty marek LPP w krajach Zachodniej i Południowej Europy – zarówno w salonach, jak i poprzez sklepy internetowe.

Marek Piechocki

Prezes Zarządu LPP

"W 2023 roku naszym priorytetem była dekarbonizacja. Aby zwiększyć efektywność działań redukujących nasz ślad węglowy, zdecydowaliśmy się na ich ustrukturyzowanie i opracowanie celów strategii dekarbonizacji, które poddane zostały naukowej weryfikacji i ostatecznie zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi)".

Krok 1Projektowanie

3 biura projektowe w Polsce (Gdańsk, Kraków, Warszawa) oraz 1 biuro w Hiszpanii (Barcelona)

Ponad 300 projektantów, 5 zróżnicowanych marek

Krok 2Produkcja

1 660 dostawców z Azji i Europy

Nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych

Krok 3Wysyłka i logistyka

Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji obejmująca:

4 centra dystrybucyjne i 4 magazynów Fullfilment Center

blisko 500 tys. m2 powierzchni magazynowej

Krok 4Sprzedaż

Dostępność naszych marek w sklepach stacjonarnych w blisko 30 krajach

2275 salonów o łącznej powierzchni 1 993 tys. m2

+ 43000

pracowników na świecie w tym prawie 24 000 w Polsce

2275

salonów w blisko 30 krajach na 3 kontynentach

1993 tys. m2

powierzchni sprzedażowej

Nagrody i rankingi w okresie 2023/24


PolitykaListki CSR tygodnika Polityka

Złoty Listek CSR za całokształt prowadzonych działań oraz Zielony Listek CSR za zmniejszanie negatywnego wpływu na klimat. 

POLSKIE STOWARZYSZENIE ESGKONKURS INNOWATOR ESG

Złota nagroda za projekt technologii recyklingu tekstyliów poliestrowych, która pozwoli na ponowne wykorzystanie zużytych ubrań jako surowca do produkcji nowych włókien.

PARKIET / IZBA DOMÓW MAKLERSKICHLIDER RELACJI INWESTORSKICH

Pierwsze miejsce w badaniu relacji inwestorskich w spółkach WIG30.

2. Wpływ na środowisko

W LPP z roku na rok zmieniamy standardy produkcji odzieży oraz sposób, w jaki je sprzedajemy. Konsekwentnie realizujemy cele ograniczania wpływu naszego łańcucha wartości na klimat i środowisko. Zmieniają się nasz transport, logistyka oraz nasze biura i magazyny.

100 %

polybagów, w których trafiają do nas towary od dostawców, pochodzi z recyklingu

94 %

odzieży marek LPP produkowanej w Bangladeszu i 92% w Pakistanie zgodne ze standardami ZDHC

ponad 2.5 mln

kartonów użyliśmy ponownie

3. Wpływ społeczny

Nasza mapa interesariuszy pozwala na wdrażanie zróżnicowanych form ich zaangażowania. Dialog z każdym z nich jest dla nas ważny i istotnie wpływa na procesy decyzyjne dotyczące ESG oraz na proces raportowania niefinansowego. W obszarze dbałości o klienta produkcję zlecamy starannie wybranym dostawcom, szczególnie dbając o przestrzeganie etyki i praw człowieka w zakładach pracy.

W 2023 roku przystąpiliśmy do EuroCham Myanmar, czyli Europejsko-Mjanmarskiej Izby Handlowej, której zadaniem jest monitorowanie sytuacji pracowników i wypracowywanie rozwiązań eliminujących nadużycia i propagujących prowadzenie biznesu według ściśle określonych standardów gwarantujących przestrzeganie praw człowieka.

Rozpoczęliśmy także współpracę z BRAC, największą międzynarodową organizacją pozarządową w Bangladeszu, która tworzy systemowe rozwiązania na rynku pracy. Od 1972 roku pomogła ona ponad 100 milionom ludzi żyjących w biedzie i cierpiących z powodu nierówności, oferując im szanse na rozwój i zmianę społeczną.

14827

kontroli jakości w roku 2023/24

100 %

ubrań dla dzieci kontrolowanych za pomocą specjalnych wykrywaczy metalu

26

audytów w Chinach i Bangladeszu pod kątem występowania wilgoci

258

audytów QAS (Quality Assurance System) w roku 2023/24

177135

całkowita liczba godzin szkoleniowych w Grupie LPP

1221

osób wzięło udział w webinarach w ramach "Programu heLPP"

2

spotkania w formule Town Hall Meeting

4. Ład korporacyjny

Model ładu korporacyjnego w LPP jest podstawą skutecznego zarządzania, efektywnego nadzoru, przejrzystej komunikacji pomiędzy firmą a rynkiem oraz wyrazem szacunku wobec praw akcjonariuszy. Wdrożone zasady są integralną częścią naszego systemu działania, zwiększają jego przejrzystość i zapewniają równowagę interesów wszystkich uczestników rynku kapitałowego.

Sprawozdania i raporty roczne

Raporty zintegrowane LPP, przedstawiające wyniki niefinansowe i finansowe dla LPP SA i Grupy LPP, powstawały od 2017 r. i początkowo obejmowały rok kalendarzowy. W 2019 r. dane wyjątkowo pochodziły z 13 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.). Raport z 2020 r. , dotyczy okresu od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przejście w sprawozdawczości z roku kalendarzowego na rok obrotowy, który kończymy ostatniego dnia stycznia, zwiększa użyteczność raportów, ponieważ dzięki temu zabiegowi lepiej oddana jest sezonowość biznesu. W związku z tym od raportu za 2022/23 rok również obejmują rok obrotowy, czyli dla najnowszego raportu jest to okres od 1 lutego 2023 do 31 stycznia 2024.

Modern Slavery Statement (EN)