719

audytów dotyczących praw człowieka

41000

drzew uchronionych przed wycinką dzięki ponownemu używaniu +2 mln kartonów zbiorczych

1. Model biznesowy

Opieramy naszą strategię na trzech filarach – modelu omnichannel, digitalizacji i zrównoważonym rozwoju. Realizacji założeń strategicznych nie zmienił trudny rok 2022/2023, który tak mocno zdominowała wojna w Ukrainie. Zakończyliśmy sprzedaż stacjonarną oraz internetową na rynku rosyjskim, która stanowiła blisko 25% przychodów. Naszą biznesową odpowiedzią była decyzja o szybkim wzmocnieniu dostępności oferty marek LPP w krajach Zachodniej i Południowej Europy – zarówno w salonach, jak i poprzez sklepy internetowe.

Marek Piechocki

Prezes Zarządu LPP

"Czy w czasie toczącej się wojny w Ukrainie, najtrudniejszych od wielu lat uwarunkowań makroekonomicznych jest przestrzeń do rozmowy na temat wyzwań klimatycznych i bardziej racjonalnego wykorzystywania zasobów? Myślę, że tak. W LPP bez względu na okoliczności trzymamy się przyjętej strategii zrównoważonego rozwoju."

Krok 1Projektowanie

3 biura projektowe w Polsce (Gdańsk, Kraków, Warszawa) oraz 1 biuro w Hiszpanii (Barcelona)

Ponad 338 projektantów, 5 zróżnicowanych marek

Krok 2Produkcja

1 238 dostawców z Azji i Europy

Nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych

Krok 3Wysyłka i logistyka

Globalna sieć zaopatrzenia i dystrybucji obejmująca:

3 centra dystrybucyjne i 4 magazynów Fullfilment Center

413 tys. m2 powierzchni magazynowej

Krok 4Sprzedaż

Dostępność naszych marek na 39 rynkach w tym w 27 krajach offline i 34 online

1962 salonów o łącznej powierzchni 1 673 tys. m2

Prawie 430 mln sztuk odzieży sprzedanych rocznie

29930

pracowników na świecie w tym 16 686 w Polsce

1962

salony w 27 krajach na 3 kontynentach

Prawie 430 mln

sztuk odzieży sprzedawanych rocznie

Nagrody i rankingi w okresie 2022/23


PolitykaListki CSR tygodnika Polityka

Złoty Listek za całokształt prowadzanych działań oraz Zielony Listek, przyznawany po raz pierwszy firmom, dla których ograniczenie negatywnego wpływu na klimat jest kluczowym elementem działań biznesowych.

ZWIĄZEK FIRM PUBLIC RELATIONSZłote Spinacze

Nagroda Złote Spinacze za kampanię „Dbaj o ubranie. Czytaj. Sprawdzaj. Pielęgnuj”, promującą prawidłową i odpowiedzialną pielęgnację odzieży.

PARKIET I IZBA DOMÓW MAKLERSKICHBadanie relacji inwestorskich w spółkach wig30

Pierwsze miejsce w badaniu relacji inwestorskich w spółkach WIG30 w ocenie analityków i instytucji finansowych.

2. Wpływ na środowisko

W LPP z roku na rok zmieniamy standardy produkcji odzieży oraz sposób, w jaki je sprzedajemy. Konsekwentnie realizujemy cele ograniczania wpływu naszego łańcucha wartości na klimat i środowisko. Zmieniają się nasz transport, logistyka oraz nasze biura i magazyny.

o 567 ton

ograniczyliśmy zużycie plastiku – zakupy z Reserved i Mohito nie są wysyłane w dodatkowych foliopakach

80 %

odzieży marek LPP produkowanej w Bangladeszu i 70% w Pakistanie zgodne ze standardami ZDHC

ponad 2 mln

kartonów użyliśmy ponownie, co przekłada się na ok. 41 000 zaoszczędzonych drzew

3. Wpływ społeczny

Nasza mapa interesariuszy pozwala na wdrażanie zróżnicowanych form ich zaangażowania. Dialog z każdym z nich jest dla nas ważny i istotnie wpływa na procesy decyzyjne dotyczące ESG oraz na proces raportowania niefinansowego. W obszarze dbałości o klienta produkcję zlecamy starannie wybranym dostawcom, szczególnie dbając o przestrzeganie etyki i praw człowieka w zakładach pracy.

9309

kontroli jakości w roku 2022/23

100 %

ubrań dla dzieci kontrolowanych za pomocą specjalnych wykrywaczy metalu

18

audytów w Chinach i Bangladeszu pod kątem występowania wilgoci

88

audytów QAS (Quality Assurance System) w roku 2022/23

18.3

średnia liczba godzin szkoleniowych w przeliczeniu na pracownika w LPP

4779749

inwestycje w programy rozwojowe w centrali LPP (średnio 1 357 zł/osobę)

Ponad 200

osób skorzystało z „Programu heLPP”

4. Ład korporacyjny

Nasz ład korporacyjny wspiera efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację LPP z rynkiem. Wdrożone zasady mają zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu spółki – umacniają transparentność LPP SA jako spółki giełdowej oraz zapewniają równowagę pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego.

Sprawozdania i raporty roczne

Raporty zintegrowane LPP, przedstawiające wyniki niefinansowe i finansowe dla LPP SA i Grupy LPP, powstawały od 2017 r. i początkowo obejmowały rok kalendarzowy. W 2019 r. dane wyjątkowo pochodziły z 13 miesięcy (od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.). Raport z 2020 r. , dotyczy okresu od 1 lutego 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

Przejście w sprawozdawczości z roku kalendarzowego na rok obrotowy, który kończymy ostatniego dnia stycznia, zwiększa użyteczność raportów, ponieważ dzięki temu zabiegowi lepiej oddana jest sezonowość biznesu. W związku z tym najnowszy raport za 2022/23 rok również obejmuje rok obrotowy, czyli okres od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r.

Modern Slavery Statement (EN)