29.9 tys.

pracowników zatrudnialiśmy w 2022/23 (56% w spółkach w Polsce)

40.6 mln pln

wydaliśmy na poprawę bezpieczeństwa w fabrykach (od 2013 r.)