567 ton

poziom redukcji plastiku w opakowaniach marek Reserved i Mohito w roku
obrotowym 2022/23

35 %

energii zużywanej w naszych salonach pochodzi ze źródeł odnawialnych

Strategiczne kierunki 2020-2025

Produkt i produkcja

2020Zrealizowane

Rozpoczęcie programu wspierania dostawców we wdrażaniu praktyk ograniczających zużycie zasobów naturalnych w procesie produkcji ubrań

2021Zrealizowane

25% odzieży wyprodukowanej przez LPP to kolekcje wyprodukowane z bardziej zrównoważonych materiałów

Zrealizowane

30% dostawców w Południowej Azji to fabryki wykorzystujące w procesie produkcji odzieży technologie zmniejszające zużycie wody i/lub energii

2023W trakcie

100% fabryk jeansów wykorzystuje w procesie produkcji odzieży technologie zmniejszające zużycie wody i/lub energii

W trakcie

System zbiórki używanej odzieży w 100% sklepów

W trakcie

1 mln PLN na inwestycje w nowe technologie pozwalające utylizować odpady tekstylne

2025W trakcie

50% odzieży Reserved wykonanej z bardziej zrównoważonych materiałów (tj. włókien organicznych, celulozowych lub z recyklingu)

W trakcie

Redukcja CO2 o 15%

Bezpieczeństwo chemiczne

2020Zrealizowane

Członkostwo w ZDHC

2021Zrealizowane

100% produktów zawierających wełnę lub pierze będzie posiadało certyfikat RDS lub RWS

2025W trakcie

Całkowita zgodność ze standardami ZDHC

Plastik pod kontrolą

2020Zrealizowane

100% opakowań do wysyłki zamówień online Mohito i Reserved bez jednorazowego plastiku

Zrealizowane

100% folii do wysyłki zamówień online House, Cropp, Sinsay z recyklingu

Zrealizowane

ograniczenie użycia jednorazowej folii do pakowania próbek handlowych o 50%

2021Zrealizowane

100% zawieszek cenowych wolnych od folii

2023W trakcie

100% kartonów z recyklingu lub z certyfikatem

W trakcie

100% opakowań w sklepach z recyklingu

2025W trakcie

100% plastiku użytego w opakowaniach nadaje się do ponownego użycia, recyklingu lub kompostowania

Budynki centrali i sieć sprzedaży

2020Zrealizowane

Wdrożenie programu energooszczędności w salonach i rozwiązań zmniejszających emisje.

2021Zrealizowane

100% zielonej energii zasilającej nasze serwery i sklepy internetowe

2023W trakcie

Wszystkie nowe budynki z certyfikatami ekologicznymi (BREEAM/LEED)

2025W trakcie

100% sklepów objętych programem energooszczędności i niskoemisyjności

Icon

Dobra jakość edukacji

 • Oferujemy liczne programy rozwojowe i możliwości podwyższania kwalifikacji naszym pracownikom.
 • Współpracujemy z uczelniami wyższymi, wspierając kształcenie młodych projektantów i umożliwiając im zdobycie doświadczenia w zawodzie.
 • Działamy na rzecz poprawy edukacji dzieci i młodzieży w gminach, w których prowadzimy inwestycje.
Icon

Wzrost gospodarczy i godna praca

 • Jesteśmy jednym z największych płatników podatkowych w Polsce. Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
 • Zatrudniamy 29 930 osób w Polsce i zagranicą.
 • Wdrażamy dobre praktyki w łańcuchu dostaw, przyczyniając się do przestrzegania praw człowieka, praw pracowniczych oraz poprawy bezpieczeństwa i jakości w fabrykach naszych azjatyckich dostawców.
Icon

Przemysł, innowacyjność, infrastruktura

 • Jesteśmy w pełni omnichannelową organizacją, skutecznie integrującą kanał sprzedaży stacjonarnej i e-commerce.
 • Rozwijamy nowoczesne i zróżnicowane zaplecze logistyczne, obejmujące sieć centrów dystrybucyjnych i Fulfillment Centers w strategicznych lokalizacjach w Polsce i zagranicą.
 • Wdrażamy rozwiązania usprawniające i optymalizujące zarządzanie łańcuchem dostaw.
Icon

Mniej nierówności

 • Przyjęliśmy „Politykę Grupy LPP dotyczącą zarządzania różnorodnością, równego traktowania i budowania kultury włączenia”.
 • Prawie 70% stanowisk kierowniczych i menedżerskich w naszej firmie zajmują kobiety.
 • Zatrudniamy pracowników z niepełnosprawnościami i oferujemy im możliwości rozwoju zawodowego.
 • Dbamy o przestrzeganie praw człowieka, praw pracowniczych i standardów bezpieczeństwa przez naszych dostawców.
 • Poprzez działania Fundacji LPP wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.
Icon

Zrównoważone miasta i społeczności

 • Działamy na rzecz rozwoju Gdańska i Krakowa oraz dzielnic, w których mieszczą się nasze siedziby oraz magazyny.
 • Odpowiadamy na potrzeby społeczności lokalnych, w których prowadzimy naszą działalność.
 • Jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społecznego gmin Brześć Kujawski i Jasionka, koncentrując się na wsparciu w obszarze edukacji najmłodszych mieszkańców.
Icon

Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

 • Systematycznie zwiększamy w kolekcjach naszych marek udział materiałów bardziej przyjaznych środowisku.
 • Prowadzimy kontrole jakościowe w łańcuchu dostaw.
 • Przystapiliśmy do ZDHC, które kontroluje m.in. substancje chemiczne używane w procesie produkcyjnym i wodę poprodukcyjną.
 • Prowadzimy zbiórkę używanej odzieży w Polsce i nadajemy jej drugie życie, przekazując ją potrzebującym.
 • Dołączyliśmy do Cotton made in Africa oraz Canopy – organizacji i projektów wdrażających praktyki zrównoważonych upraw i bardziej przyjaznego korzystania z zasobów naturalnych.
 • Wdrażamy w salonach narzędzia telemetrii pozwalające na monitoring zużycia energii.
Icon

Działania w dziedzinie klimatu

 • Całkowite emisje GHG Grupy LPP zmniejszyły się o 8% r/r.
 • Złożyliśmy do SBTi tzw. Target Sumbission Form określający cele absolutnej redukcji emisji w zakresach 1 i 2 oraz dwa cele w zakresie 3 obejmujące kategorie, w których emisje naszego łańcucha wartości są najwyższe i przejawiają największy potencjał do dekarbonizacji.
 • W związku z prowadzoną od 2017 roku polityką dotyczącą opakowań dla marek Reserved i Mohito, w roku 2022/2023 ograniczyliśmy zużycie plastiku o kolejne 567 ton.
 • Inwestujemy w rozwiązania ograniczające emisje gazów cieplarnianych związanych z naszą działalnością oraz umożliwiających korzystanie z energii odnawialnej.
Icon

Partnerstwa na rzecz celów

 • Jako pierwsza polska firma odzieżowa przystępujemy do międzynarodowych inicjatyw, które działają na rzecz istotnego zmniejszania oddziaływania na środowisko.
 • Jesteśmy członkiem United Nations Global Compact, największej na świecie inicjatywy skupiającej firmy działające na rzecz zrównoważonego rozwoju. Zobowiązaliśmy się do przestrzegania zasad określonych przez UN Global Compact.

Partnerstwa