Nadchodzące wydarzenia

WYPŁATA 2 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 215,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2023/24

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2023/24

16 mld PLN

sprzedaż Grupy w 2022/23

9.2 %

marża EBIT w 2022/23

1.1 mld PLN

zysk netto w 2022/23

DLA INWESTORÓW

Kontakt