1.7 mld PLN

wpłaciliśmy do budżetu państwa w 2022 r.

1.3 mld PLN

to suma inwestycji dokonanych w roku obrotowym 2022/23.

Jesteśmy jednym z największych podatników w kraju

Dzięki naszym sukcesom w Polsce i za granicą w 2022 roku zasililiśmy rodzimy budżet kwotą ponad 1,7 mld złotych z tytułu różnego rodzaju danin, a przede wszystkim podatków – LPP z tytułu samego CIT-u wpłaciło do państwowej kasy ponad 360 mln złotych.

Od 2016 roku wpłaciliśmy do budżetu państwa łącznie 7,7 mld pln

 

20162017201801.2019/
01.2020
02.2020/
01.2021
02.2021/
01.2022
02.2022/
01.2023

Podatek VAT

488 056529 929613 318604 754457 190761 231895 713

Podatek VAT sklep e-commerce UE

b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*33 056

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

5 69241 703149 611107 89340 458360 180183 927

Podatek CFC od zagranicznych podmiotów kontrolowanych

b.d.*b.d.*10 59826 13850 94531 528 0

Podatek od sprzedaży detalicznej PSD

b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*b.d.*38 02453 599

Cło

143 259157 869131 232 239 961115 953202 426270 662

Podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT

14 25618 99420 27524 45919 65631 83135 755

PFRON

3455906969458805 0227 143

ZUS łącznie

45 209 60 37370 57088 92564 267153 603223 224

Podatek od nieruchomości

3 2253 6073 7914 5784 9196 0187 466

Podatek od środków transportowych

3334221

Razem [tys. zł.]

700 045813 0681 000 0941 097 657754 2701 589 8651 710 546

Dane za 2018, 2019 i 2020 zostały skorygowane do kwot z deklaracji podatkowej.
b.d.* – Podatek CFC został wprowadzony od 2018 roku.
Podatek PSD został wprowadzony od 2021 roku.
Podatek VAT e-commerce UE został wprowadzony od 2021 roku.

Dane szczegółowe

Poprzednie lata podatkowe