1584 ton

plastiku mniej w naszych opakowaniach (od 2017 r.)

80 %

odzieży produkowanej w Bangladeszu zgodne ze standardami ZDHC