Historia wypłat dywidendy przez LPP SA

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę

Wypłacona dywidenda (mln PLN)Dywidenda na akcję (PLN)Procent wypłaty z zysku jednostkowegoProcent wypłaty z zysku skonsolidowanegoDzień dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendy

2022/23 r.

797.73430.00149.32%72.84%10.07.20233.22%14.07/
10.10.2023

2021/22 r.

648.35350.0045.29%68.00%30.05.20223.38%06.06/
30.08.2022

2020/21 r.

833.59450.0006.07.20213.13%20.07/
06.10.2021

2019/20 r.

2018 r.

110.0760.0019.85%21.46%18.06.20190.83%27.06.2019

2017 r.

73.3440.0014.86%16.64%24.08.20180.45%14.09.2018

2016 r.

65.5335.7423.40%37.49%04.09.20170.50%20.09.2017

2015 r.

59.9033.0017.41%17.06%05.09.20160.77%21.09.2016

2014 r.

58.0032.0020.40%12.10%03.09.20150.40%24.09.2015

2013 r.

169.6093.6043.00%39.40%05.09.20140.90%25.09.2014

2012 r.

154.0085.1044.10%43.70%05.09.20131.10%25.09.2013

2011 r.

140.0077.3659.60%52.10%05.09.20122.40%25.09.2012

2010 r.

135.0076.8690.70%98.20%08.09.20114.00%23.09.2011