Historia wypłat dywidendy przez LPP SA

Rok obrotowy, za który wypłacono dywidendę

Wypłacona dywidenda (mln PLN)Dywidenda na akcję (PLN)Procent wypłaty z zysku jednostkowegoProcent wypłaty z zysku skonsolidowanegoDzień dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendy

2022/23 r.

797.73430.00149.32%72.84%10.07.20233.22%14.07/
10.10.2023

2021/22 r.

648.35350.0045.29%68.00%30.05.20223.38%06.06/
30.08.2022

2020/21 r.

833.59450.0006.07.20213.13%20.07/
06.10.2021

2019/20 r.

2018 r.

110.0760.0019.85%21.46%18.06.20190.83%27.06.2019

2017 r.

73.3440.0014.86%16.64%24.08.20180.45%14.09.2018

2016 r.

65.5335.7423.40%37.49%04.09.20170.50%20.09.2017

2015 r.

59.9033.0017.41%17.06%05.09.20160.77%21.09.2016

2014 r.

58.0032.0020.40%12.10%03.09.20150.40%24.09.2015

2013 r.

169.6093.6043.00%39.40%05.09.20140.90%25.09.2014

2012 r.

154.0085.1044.10%43.70%05.09.20131.10%25.09.2013

2011 r.

140.0077.3659.60%52.10%05.09.20122.40%25.09.2012

2010 r.

135.0076.8690.70%98.20%08.09.20114.00%23.09.2011

Zawiadomienia

Informacja dotycząca planowanej wypłaty zaliczki na poczet dywidendy

Zgodnie z wymogiem przepisu art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 03/2024 z dnia 31.01.2024 r. Emitent zawiadamia o planowanej wypłacie zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy zakończony 31 stycznia 2024 r.

Łączna kwota zaliczki wyniesie 528.729.150 zł, tj. 285 zł na akcję.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy zostanie ustalona wg stanu na dzień 23 kwietnia 2024 r.

Zaliczka zostanie wypłacona 30 kwietnia 2024 r.

Sprawozdanie finansowe na potrzeby wypłaty zaliczki na poczet dywidendy, zbadane przez biegłego rewidenta, zostało sporządzone na dzień 31 października 2023 r.