Ład korporacyjny

Dokumenty korporacyjne

Podstawowe dokumenty firmowe czyli statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Regulamin WZA, Polityka Wynagrodzeń oraz Polityka Podatkowa.

Statut LPP SA

Regulamin Zarządu LPP SA

Regulamin Rady Nadzorczej LPP SA

Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA