Dane finansowe

Informacje finansowe

Bieżące oraz historyczne dane finansowe LPP SA.

Raport finansowy roczny / skonsolidowany

Rok (w mln PLN)

2017201820192020202120222023

Przychody netto ze sprzedaży

7 029.438 046.769 899.247 848.0814 029.67 15 926.517 406.2

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

578.43 756.56805.67 153.0 1 479.01 459.72 283.5

Zysk (strata) netto

440.85505.18421.04 -190.13953.521 093.541 612.0

Amortyzacja

293.43349.161 093.781 073.051 147.651 129.21 382.5

Aktywa

4 206.8 5 380.819 605.8610 353.7714 135.2512 921.0413 802.1

Kapitał własny

2 443.432 860.63 247.53 068.43 272.13 984.384 717.0

Liczba akcji

1 826 537 szt.1 833 483 szt.1 834 192 szt.1 838 066 szt.1 838 066 szt.1 853 738 szt.1 855 190 szt.

Zysk na akcję

241.4275.5229.6-103.4518.8590.8866.3

Wartość księgowa na akcję

1 337.81 560.21 770.51 669.41 780.22 149.42 542.6

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję

35.740.060.00.0450.0350.0430.0

Raport finansowy roczny / jednostkowy

Rok (w mln PLN)

2017201820192020202120222023

Przychody netto ze sprzedaży

5 623.96 368.247 718.925 948.2411 313.9113 424.5914 253.0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej

231.64382.94301.70-34.951 761.28361.51 772.7

Zysk (strata) netto

493.43592.30421.70-410.01 431.49534.261 626.2

Amortyzacja

157.61182.03462.20446.70436.99472.54497.6

Aktywa

4 128.345 143.277 255.848 300.611 236.7010 534.5111 029.3

Kapitał własny

2 547.403 075.143 393.893 097.364 061.873 952.674 790.5

Liczba akcji

1 826 537 szt.1 833 483 szt.1 834 192 szt.1 838 066 szt.1 838 066 szt.1 853 738 szt.1 855 190 szt.

Zysk na akcję

270.1323.0229.9-223.1778.8288.2876.57

Wartość księgowa na akcję

1 394.71 677.21 850.31 685.12 209.92 132.32 582.22

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję

35.740.060.00.0450.0350.0430.0