Ład korporacyjny

Dobre praktyki

Kodeks dobrych praktyk, noszący nazwę „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021” nie podlega przestrzeganiu a stosowaniu tj. stosowanie poszczególnych zasad jest dobrowolne, ale jednocześnie obowiązuje zasada comply or explain, czyli stosuj, albo wyjaśnij dlaczego nie stosujesz.

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2022/23 rok

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2021/22 rok

Informacja na temat stanu stosowania przez LPP SA zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2020/21 rok

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2019/20 rok

Oświadczenie o stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego za 2018 rok

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk przez LPP SA

Informacja na temat stanu stosowania przez LPP SA rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok

Oświadczenie o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego za 2015 rok