kalendarium publikacji raportów i wydarzeń korporacyjnych

Kalendarium

Nasze Kalendarium zawiera informacje o terminach publikacji raportów okresowych, konferencjach wynikowych, datach walnych zgromadzeń, oraz datach najistotniejszych zdarzeń dotyczących firmy.

Nadchodzące wydarzenia

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2024

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2024

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2024

Kalendarium

marzec

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2023

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2023

kwiecień

WYPŁATA ZALICZKI NA POCZET DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 285,00 PLN NA JEDNĄ AKCJĘ

czerwiec

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2024

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2024

wrzesień

Nadchodzące Wydarzenie

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2024

Dodaj do Kalendarza

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2024

Dodaj do Kalendarza

grudzień

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2024

Dodaj do Kalendarza

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2024

Dodaj do Kalendarza

kwiecień

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2022/23

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2022/23

czerwiec

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2023/24

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2023/24

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA, 10:00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

lipiec

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 430,00 PLN NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA 1 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 215,00 PLN NA JEDNĄ AKCJĘ

wrzesień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2023/24

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2023/24

październik

WYPŁATA 2 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 215,00 PLN NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA, 10:00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

grudzień

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2023/24

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2023/24

kwiecień

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2021/22

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2021/22

maj

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA, 10:00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 350,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

czerwiec

WYPŁATA 1 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 175,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2022/23

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2022/23

sierpień

WYPŁATA 2 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 175,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

wrzesień

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA, 10:00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

październik

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2022/23

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2022/23

grudzień

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2022/23

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2022/23

kwiecień

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO I SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2020/21

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2020/21

czerwiec

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2021/22

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2021/22

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA, 10:00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

lipiec

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 450,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA 1 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 225,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

październik

WYPŁATA 2 TRANSZY DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 225,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2021/22

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2021/22

grudzień

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2021/22

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2021/22

luty

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WSTĘPNYM WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA IV KWARTAŁ 2019 i IV KWARTAŁ 2019/20

maj

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2019/20

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2019/20

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2019/20

czerwiec

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2020

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2020

wrzesień

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA

październik

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2020

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2020

grudzień

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2020

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2020

kwiecień

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2018 ROK

PUBLIKACJA RAPORTU SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO ZA 2018 ROK

maj

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2019 ROKU

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 07.06.2019, GODZ.10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

wrzesień

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 13.09.2019, GODZ.10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

listopad

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

marzec

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2017 ROK

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA 2017 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2018 ROKU

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 25.05.2018, GODZ.10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

sierpień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 40,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

wrzesień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 40,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2018 ROKU

luty

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA IV KWARTAŁ 2016 ROKU

kwiecień

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2016 ROK

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2016 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2017 ROKU

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 19.06.2017, GODZ.10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

sierpień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

wrzesień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYSOKOŚCI 35,74 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 35,74 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

DZIEŃ INWESTORA

październik

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 20.10.2017, GODZ. 10.00, UL. ŁĄKOWA 39/44, GDAŃSK

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2017 ROKU

luty

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA IV KWARTAŁ 2015 ROKU

kwiecień

PUBLIKACJA RAPORTU ROCZNEGO ZA 2015 ROK

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2015 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 17.06.2016, GODZ.10.00, UL. JANA HEWELIUSZA 22, GDAŃSK

sierpień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

wrzesień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI WYSOKOŚCI 33,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 33,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2016 ROKU

grudzień

OKRESY ZAMKNIĘTE 2016

luty

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2014 ROKU

kwiecień

PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2014 ROK

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO ROCZNEGO RAPORTU ZA 2014 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 26.06.2015, GODZ.10.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK

sierpień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

wrzesień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 32,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 32,00 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

KONFERENCJA POŚWIĘCONA WYNIKOM FINANSOWYM GK LPP SA ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

luty

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2013 ROKU

kwiecień

PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2013 ROK

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2013 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2014

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 23.06.2014, GODZ. 11.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK

sierpień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2014

wrzesień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 92,69 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 92,69 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU

luty

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ 2012 ROKU

kwiecień

PUBLIKACJA ROCZNEGO RAPORTU ZA 2012 ROK

PUBLIKACJA SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ROCZNEGO ZA 2012 ROK

maj

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013

czerwiec

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LPP SA 14.06.2013, GODZ. 11.00, UL. REDUTA ŻBIK 5, GDAŃSK

sierpień

PUBLIKACJA PÓŁROCZNEGO RAPORTU ZA I PÓŁROCZE 2013

wrzesień

USTALENIE PRAWA DO DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 85,10 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

WYPŁATA DYWIDENDY W WYSOKOŚCI 85,10 ZŁ NA JEDNĄ AKCJĘ

listopad

PUBLIKACJA ROZSZERZONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA III KWARTAŁ 2013 ROKU