+ 43000

pracowników objętych kodeksem etyki

+ 2300

salonów zlokalizowanych w blisko 30 krajach

Nasze zasady

Przez lata wypracowaliśmy łączące nas zasady – takie jak odpowiedzialność, uczciwość, sprawiedliwość, otwartość i szacunek do innych, a ludzie są naszą najwyższą wartością.

Poszanowanie praw człowieka

Na każdym etapie naszej działalności przestrzegamy praw człowieka i wymagamy tego również od naszych dostawców. Poszanowanie praw człowieka w LPP przejawia się w podejmowaniu działań, które regulują i promują godne traktowanie m.in. naszych pracowników, dostawców, klientów i innych uczestników naszego łańcucha dostaw.

Mówimy stanowcze “nie” działaniom niezgodnym z naszymi wartościami. W tym celu opracowaliśmy szereg dokumentów i wytycznych, które mają być wskazówką w relacjach z różnymi grupami interesariuszy.

Zasady zgłaszania nieprawidłowości

Uczciwość i przejrzystość procesów biznesowych oraz dobre relacje z otoczeniem są dla nas kluczowe. Zależy nam na tym, by rzetelnie zbierać i sprawdzać wszelkie informacje na temat nieprawidłowości dotyczących prowadzonej przez nas działalności. Dążymy do zapewnienia transparentności i zgodności działań LPP i jej pracowników z prawem oraz wewnętrznymi zasadami, dlatego zachęcamy do zgłaszania wszelkich nieodpowiednich praktyk.

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. zapewniamy możliwość bezpiecznego zgłaszania nieprawidłowości poprzez formularz dostępny poniżej.

Zasady zgłaszania nieprawidłowości

Formularz do zgłaszania nieprawidłowości

Zasady zgłaszania nieprawidłowości nie obejmują roszczeń klientów związanych z niezgodnością rzeczy sprzedanej z umową, które podlegają rozpatrzeniu przez Biuro Obsługi Klienta.

W trosce o zapewnienie w pełni anonimowej komunikacji, nasz formularz został przygotowany na zewnętrznej platformie. Dzięki temu osoba zgłaszająca nieprawidłowość ma zapewnioną anonimowość oraz bezpieczeństwo przekazanych informacji.

Każdemu zgłoszeniu przydzielany jest automatyczny numer identyfikacyjny „ID zgłoszenia” oraz hasło – konieczne jest zapisanie tych danych. Dzięki temu możliwe jest anonimowe logowanie się do narzędzia w celu śledzenia przebiegu obsługi zgłoszenia oraz prowadzenia dalszej komunikacji.