Materiały inwestorskie

Prezentacje inwestorskie

Prezentacje Inwestorskie materiał zawierający wyniki finansowe i najważniejsze wydarzenia kwartalne oraz plany na najbliższy okres.

Prezentacje inwestorskie - Wszystkie

Icon

Prezentacja wyników za 1Q2024

Icon

Prezentacja wyników za 4Q2023

Icon

Prezentacja hipotezy vs fakty

Icon

Prezentacja dotycząca aktualnej sytuacji w Spółce

Icon

Prezentacja wyników za 3Q2023/24

Icon

Prezentacje wyników za 2Q2023/24

Icon

Prezentacja wyników za 1Q2023/24

Icon

Prezentacja wyników za 4Q2022/23

Icon

Prezentacja wyników za 3Q2022/23

Icon

Prezentacja wyników za 1Q2022/23

Icon

Prezentacja wyników za 4Q2021/22

Icon

Prezentacja wyników za 3Q2021/22

Icon

Prezentacja wyników za 2Q2021/22

Icon

Prezentacja wyników za 1Q2021/22