Efektywne zarządzanie

Ład korporacyjny

Dbamy o efektywne zarządzanie i poszanowanie praw akcjonariuszy.

Celem Ładu Korporacyjnego jest tworzenie narzędzi wspierających efektywne zarządzanie, skuteczny nadzór, poszanowanie praw akcjonariuszy oraz przejrzystą komunikację spółki z rynkiem.

Doceniając wartość zasad Ładu Korporacyjnego oraz ich rolę w umacnianiu transparentności spółek giełdowych i zapewnieniu równowagi pomiędzy interesami wszystkich podmiotów rynku kapitałowego zaangażowanych w funkcjonowanie spółek, LPP dokłada należytej staranności, aby zasady te miały powszechne zastosowanie w codziennym funkcjonowaniu naszej Spółki.

Dobre praktyki

„Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2021” powstały z inicjatywy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ich celem jest przede wszystkim umacnianie transparentności spółek giełdowych, poprawa jakości komunikacji spółek z inwestorami, a także wzmacnianie ochrony praw akcjonariuszy.

Dokumenty korporacyjne

Podstawowe dokumenty firmowe czyli statut Spółki, Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej oraz Regulamin WZA.