LPP partnerem 8. edycji konkursu grantowego Fundacji Inicjowania Rozwoju

LPP partnerem 8. edycji konkursu grantowego Fundacji Inicjowania Rozwoju

8 listopada br. podczas tegorocznej edycji Forum Inicjowania Rozwoju odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach konkursu grantowego, organizowanego przez gdańską Fundację Inicjowania Rozwoju UP Foundation. Nagrody o łącznej wartości 122 tys. zł przyznano sześciu najlepszym pomorskim inicjatywom międzysektorowym, realizowanym wspólnie przez organizację pozarządową, biznes i instytucję publiczną. Partnerem strategicznym wspierającym najciekawsze działania społeczne na Pomorzu już po raz szósty została polska spółka odzieżowa LPP.

Forum Inicjowania Rozwoju to największa międzysektorowa konferencja na Pomorzu. Wydarzenie to stanowi okazję do podejmowania istotnych dla rozwoju regionu tematów i dyskusji w gronie przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Od ośmiu już lat, ważnym elementem projektu jest konkurs grantowy, stanowiący w tym roku również część Kampanii 17 Celów i motywujący organizacje pozarządowe do podejmowania działań na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju zgodnych z Agendą 2030 ONZ.

W tegorocznej edycji przyznano granty o wartości 122 tys. zł, a każdy z projektów otrzymał również wsparcie doradcze w ramach Akceleratora Innowacji Międzysektorowych. Pośród wyróżnionych praktyk znalazły się m.in. projekt organizacji przestrzeni warsztatowej do prowadzenia zajęć terapeutycznych dla dzieci i dorosłych, program działań ukierunkowanych na zmianę świadomości społecznej w zakresie „smart upcyclingu” rzeczy codziennego użytku i propagowania idei zrównoważonego rozwoju. Wśród zwycięskich zgłoszeń znalazła się również inicjatywa organizacji zajęć terapeutyczno-sportowych dla dzieci  i młodzieży w spektrum autyzmu czy też warsztaty mentalne dla młodych sportowców w zakresie edukacji o zdrowiu psychicznym w sporcie, profilaktyki depresji i rozwoju kariery młodych talentów sportowych.

– Cieszymy się, że ponownie mogliśmy zaangażować się w tak ważny dla naszego regionu projekt. Jest to dla nas szczególnie istotne, ponieważ na Pomorzu bije serce naszej spółki.  Możliwość partnerskiej współpracy jest ważna, dlatego angażujemy się we wspieranie środowisk lokalnych, gdzie prowadzimy działalność. Zawsze poszukujemy przedsięwzięć ambitnych, prowadzących do trwałej i pozytywnej zmiany. Mamy świadomość, że bez środków finansowych wiele z nich nie miałoby szans na osiągnięcie sukcesu, a każda z inicjatyw wybranych w konkursie ma realny wpływ na zmianę społeczną na Pomorzu – podkreśla Patrycja Zbytniewska, prezeska zarządu Fundacji LPP, liderka ds. polityki społecznej i raportowania niefinansowego w LPP.

Od pierwszej edycji, w ramach konkursu przekazano łącznie już ponad 700 tys. złotych na realizację inicjatyw międzysektorowych, wspierających 35 koncepcji odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności Pomorza.

– To dla nas ważne, że projekt cieszy się coraz większą popularnością. Dzięki temu wiemy, że zmierzamy w dobrym kierunku, a poprzez wsparcie pozyskane z Funduszu Inicjowania Rozwoju beneficjenci mają możliwość realizacji ambitnych i innowacyjnych koncepcji, mających wpływ na rozwój regionu pomorskiego. Obecnie biznes staje się coraz bardziej świadomy i uważny na potrzeby otoczenia, a możliwość współpracy międzysektorowej pomaga w skuteczniejszym poszukiwaniu rozwiązań i odpowiedzi na problemy współczesnego świata. Dotychczasowa działalność Forum Inicjowania Rozwoju pokazuje, że nasze działania przynoszą długotrwałe efekty, dopasowane do potrzeb nawet bardzo indywidualnych grup odbiorców – dodaje Monika Hinc, prezeska Forum Inicjowania Rozwoju.

Dzięki inicjatywie rozwoju projektów międzysektorowych, możliwość zaistnienia w przestrzeni publicznej miały m.in. pierwszy w Polsce sklep kooperacyjny, łączący ideę przedsiębiorczości społecznej z realnym rozwiązaniem problemu bezrobocia osób niepełnosprawnych, kantyna społeczna, będąca miejscem pracy, staży i  praktyk dla usamodzielniających się wychowanków z placówek opiekuńczo – wychowawczych, czy spółdzielnia kurierów rowerowych w Tczewie, która daje pracę młodym osobom, narażonym na wykluczenie społeczne.

– Analizując napływające w ramach konkursu projekty, można wpaść w pułapkę błędnej kwalifikacji ich istotności dla społeczności lokalnych. Będąc mieszkańcami dużych miast, nasza optyka postrzegania potrzeb mniejszych miejscowości i ich mieszkańców jest zupełnie inna. W wielu przypadkach projekty zgłaszane do konkursu grantowego nie miałyby szans na zdobycie dofinansowania instytucji samorządowych czy unijnych. Forum Inicjowania Rozwoju  i promocja inicjatyw międzysektorowych doskonale wypełnia tę przestrzeń i daje szansę zaistnienia projektom, które jak pokazuje czas, mogą być wyjątkowym miejscem aktywizującym zawodowo społeczność lokalną bądź poszerzającą ich pasje, a nierzadko odkrywającą nowe talenty – wyjaśnia Patrycja Zbytniewska.

Tegorocznej edycji Forum Inicjowania Rozwoju towarzyszyły także liczne rozmowy dotyczące współczesnych wyzwań w obszarze tematyki społecznej i środowiskowej. To wyjątkowa sposobność i przestrzeń do współpracy dla instytucji biznesowych, organizacji samorządowych i NGO, które na co dzień nie mają takiej okazji do dialogu.

______________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 1700 salonów o łącznej powierzchni 1,4 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego