RB 04/2024 – Oświadczenie Spółki LPP SA dot. raportu Hindenburg Research

Raport bieżący nr: 4/2024
Data: 15.03.2024
Godzina: 10:54

 

W związku z opublikowanym w dniu dzisiejszym raportem Hindenburg Research Zarząd LPP SA przedstawia poniżej swoje stanowisko:

„Raport przygotowany przez Hindenburg Research jest elementem przygotowywanego od 5 miesięcy zorganizowanego ataku dezinformacyjnego obliczonego na spadek kursu akcji LPP. O sprawie Spółka poinformowała wcześniej Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Spółka ustaliła, że nie jest pierwszą firmą, która stała się obiektem zainteresowania wywiadowni. Wcześniej podobny proceder został przez Hindenburg wycelowany w międzynarodowy konglomerat Adani Group. Wiemy jednocześnie, że wywiadownia działa na zlecenie podmiotów trzecich. Nie można wykluczyć, że tego typu działania mogą być próbą przejęcia wpływów w spółce LPP.

Grupa ma pełną kontrolę nad sytuacją. Wszelkie dodatkowe wiadomości będziemy przekazywać na bieżąco.