RB 07/2024 – Wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał oraz za cały rok finansowy 2023

Raport bieżący nr: 7/2024
Data: 18.03.2024
Godzina: 7:38

 

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości w załączniku wstępne niezaudytowane wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP SA za IV kwartał oraz za cały rok finansowy 2023.