RB 12/2022 Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP

Aktualizacja informacji nt. wpływu skutków konfliktu zbrojnego w Ukrainie na działalność Grupy LPP   


Raport bieżący nr: 12/2022

Data: 04.03.2022

Godzina: 17:11

 

W nawiązaniu do RB 6 z dnia 28 lutego 2022 oraz RB 9 z dnia 2 marca 2022, Zarząd LPP SA, uwzględniając ograniczenia nałożone na Rosję przez UE, podjął decyzję o zawieszeniu działalności operacyjnej w Rosji, w tym w szczególności: zatrzymaniu rozwoju marek LPP w Rosji oraz zatrzymaniu dostarczenia towarów handlowych do Rosji. Wyżej opisane działania będą wdrażane sukcesywnie, przy uwzględnieniu ograniczeń operacyjnych.