RB 14/2022 Informacja na temat dywidendy

Informacja na temat dywidendy        


Raport bieżący nr: 14/2022

Data: 19.04.2022

Godzina: 17:15

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu 19 kwietnia 2022 roku podjął uchwałę, w której postanowił rekomendować Radzie Nadzorczej LPP SA i Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA wypłatę dywidendy z zysku netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2022  w wysokości 350 PLN na akcję i ustalenie dnia dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 roku oraz wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):

– pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 roku;

– druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 roku.