RB 18/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2019 roku

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za III kwartał 2019 roku

Raport bieżący nr: 18/2019

Data: 01.10.2019

Godzina: 17:35

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za III kwartał 2019 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 2 310 mln PLN (wzrost o 13% r/r),
  • Zysk brutto na sprzedaży: 1 155 mln PLN (wzrost o 11% r/r),
  • Koszty operacyjne: 1 005 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
  • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 135 mln PLN (wzrost o 4% r/r),
  • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w III kwartale 2019 roku wzrosły o 4,1%,
  • Powierzchnia handlowa na dzień 30 września 2019 roku wyniosła 1 168 tys. m2 (wzrost o 13% r/r).

Dane narastająco za 3 kwartały 2019 roku:

  • Przychody ze sprzedaży: 6 352 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
  • Zysk brutto na sprzedaży: 3 261 mln PLN (wzrost o 9% r/r),
  • Koszty operacyjne: 2 828 mln PLN (wzrost o 8% r/r),
  • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 387 mln PLN (wzrost o 20% r/r).

Obliczenia powyższych danych zostały dokonane według aktualnej wiedzy Zarządu LPP SA na dzień 1 października 2019 roku i mogą ulec zmianie po pełnym zamknięciu ksiąg rachunkowych.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że szczegółowy raport finansowy zostanie opublikowany w dniu 19 listopada 2019 roku.

Dodatkowo Zarząd LPP SA zawiadamia, że IV kwartał 2019 roku będzie wydłużony o 1 miesiąc w związku ze zmianą przez Spółkę roku obrotowego. Spowoduje to publikację wstępnych wyników rocznych na początku lutego 2020 roku.

Podpisy:

Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu

Jacek Kujawa – Wiceprezes Zarządu