RB 25/2023 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA

Raport bieżący nr: 25/2023
Data: 18.10.2023
Godzina: 15:49

Zarząd LPP SA przedstawia w załączniku treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA na dzień 17 listopada 2023 roku.