ANEKS DO ZNACZĄCEJ UMOWY

Zarząd LPP S.A. informuje, że w dniu 15 lipca 2014 roku Spółka podpisała aneks do umowy kredytowej zawartej z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna w dniu 13 sierpnia 2004 roku.
Na mocy tego aneksu przedłużono okres wykorzystywania kredytu do 15 września 2014 roku.
Pozostałe warunki nie uległy zmianie.