SKONSOLIDOWANE PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY OSIĄGNIĘTE PRZEZ GK LPP WE WRZEŚNIU 2014 ROKU

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte we wrześniu 2014 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 394 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych we wrześniu 2013 roku o około 3%.
Szacunkowa wartość marży brutto na sprzedaży wyniosła 63% i była o ok. 1 p.p. niższa od marży zrealizowanej we wrześniu roku poprzedniego.
Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – wrzesień 2014 roku wyniosła ok. 3.360 mln zł. Przychody te były wyższe o 18% od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego.