RB 53/2017 Umowa znacząca

Umowa znacząca                                                                                                                                                                  

Raport bieżący nr: 53/2017

Data: 21.12.2017

Godzina: 13:52

 

Zarząd LPP SA informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 21 grudnia 2017 roku z Bankiem Pekao SA została zawarta umowa kredytu inwestycyjnego w kwocie 138,5 mln PLN z przeznaczeniem na refinansowanie budowy dwóch nowych budynków biurowych Spółki w Gdańsku przy ul. Łąkowej.

Termin wykorzystania kredytu określono do 31 marca 2020 roku, a termin spłaty do 31 marca 2025 roku.

Zabezpieczeniem kredytu jest:

– hipoteka umowna;

– pełnomocnictwo od rachunków bankowych prowadzonych w Banku;

– oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego;

– cesja praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości w okresie budowy oraz eksploatacji projektu.

 

RB 53 2017 – Umowa znacząca

RB 52/2017 Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Informacja o transakcji na akcjach emitenta      

                                                                              
Raport bieżący nr: 52/2017

Data: 01.12.2017

Godzina: 19:29

 

Zarząd LPP SA (dalej Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 1 grudnia 2017 roku otrzymał powiadomienie o dokonaniu transakcji zbycia akcji Spółki LPP SA przez Panią Alicję Milińską pełniącą obowiązki zarządcze w Spółce na stanowisku Główna Księgowa.

Treść otrzymanego powiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

 

RB 52 2017 – Informacja o transakcji na akcjach emitenta

Powiadomienie o transakcji art.19 MAR

 

RB 51/2017 Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2017 roku

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2017 roku                                                                                            
Raport bieżący nr: 51/2017

Data: 01.12.2017

Godzina: 13:20

 

Zarząd LPP SA informuje, że skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte w listopadzie 2017 roku przez GK LPP SA wyniosły ok. 602 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w listopadzie 2016 roku o około 24%.

Wartość przychodów ze sprzedaży zrealizowanych w okresie styczeń – listopad 2017 roku wyniosła

6 139 mln zł. Przychody te były wyższe o ok. 17% od osiągniętych w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Szacunkowa marża brutto na sprzedaży wyniosła ok. 59% i była niższa o 1 p.p. w stosunku do marży zrealizowanej w listopadzie roku poprzedniego.

Przychody ze sprzedaży internetowej w listopadzie 2017 wyniosły ok.54,8 mln zł i były wyższe o ok. 112% od sprzedaży zrealizowanej w listopadzie 2016.

Narastająco w okresie styczeń – listopad 2017 roku sprzedaż internetowa wyniosła ok. 304 mln zł i była wyższa o ok. 107% licząc rok do roku.

Powierzchnia handlowa sklepów na koniec listopada 2017 roku wyniosła ok. 968 tys. m kw i była większa o ok. 6% od powierzchni handlowej na koniec listopada ubiegłego roku.

 

RB 51 2017 – Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez GK LPP w listopadzie 2017 roku

LPP NA ŚWIECIE

LPP sukcesywnie rozwija działalność w Polsce i za granicą. Dowodem globalnego zasięgu firmy jest sieć ponad 1700 salonów w 20 krajach oraz inwestycje w Europie Zachodniej, na Bałkanach i na Bliskim Wschodzie.

POLSKA FIRMA ODZIEŻOWA

Choć dziś działamy już na 20 rynkach, zawsze pozostaniemy firmą z polskimi korzeniami. W Polsce powstały koncepcje naszych marek i tu zapadają wszystkie strategiczne decyzje.