RB 01/2019 Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2018 i za 2018 rok

Wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe GK LPP za IV kwartał 2018 i za 2018 rok     

Raport bieżący nr: 01/2019

Data: 02.01.2019

Godzina: 18:57

Zarząd LPP SA przekazuje do publicznej wiadomości wstępne wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za IV kwartał 2018 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 2.366 mln PLN (wzrost o 10% r/r),
 • Zysk brutto na sprzedaży: 1.415 mln PLN (wzrost o 13% r/r),
 • Koszty operacyjne: 940 mln PLN (wzrost o 9% r/r),
 • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 420 mln PLN (wzrost o 12% r/r),
 • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w IV kwartale 2018 roku wzrosły o 2,3%.

Dane narastająco za 4 kwartały 2018 roku:

 • Przychody ze sprzedaży: 8.040 mln PLN (wzrost o 14% r/r),
 • Zysk brutto na sprzedaży: 4.396 mln PLN (wzrost o 18% r/r),
 • Koszty operacyjne: 3.551 mln PLN (wzrost o 15% r/r),
 • Zysk na działalności operacyjnej (EBIT): 743 mln PLN (wzrost o 28% r/r),
 • Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2018 roku wzrosły o 7,2%,
 • Powierzchnia handlowa na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosła 1.091 tys. m2 (wzrost o 9% r/r).

Spółka informuje, że przedstawione dane finansowe są szacunkowe i mogą różnić się od ostatecznego wyniku finansowego GK LPP za 2018 rok, który będzie podlegać badaniu przez biegłego rewidenta. Ostateczny wynik finansowy zależeć będzie od pojawienia się dodatkowych informacji, które nie są znane na dzień sporządzania prognozy oraz od ewentualnego tworzenia dodatkowych rezerw lub odpisów na koniec roku finansowego.

Jednocześnie Zarząd LPP SA informuje, że szczegółowy raport finansowy za 2018 rok zostanie opublikowany w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

RB-01-2019-Wstępne-wybrane-skonsolidowane-dane-finansowe-GK-LPP-za-IV-kwartał-2018-i-za-2018-rok