Drugi kwartał br. w LPP pod znakiem rozwoju sieci sprzedaży w Europie, wysokiej rentowności i konsekwentnej dyscypliny kosztowej spółki.

  • W 2Q2023/24 przychody polskiego producenta odzieży przekroczyły 4,5 mld zł, co oznacza wzrost o 5,4 proc. r/r. i dwucyfrową dynamikę sprzedaży narastająco w 1H2023/24.
  • Otwarcie 81 nowych sklepów w Polsce oraz za granicą wpłynęło na zwiększenie powierzchni handlowej Grupy w okresie maj – lipiec br. o ponad 25 proc. r/r i wzrost sprzedaży offline o ponad 10 proc. r/r.
  • Sprzedaż online w 2Q2023/24, pomimo znaczącej obniżki wydatków na funkcjonowanie sklepów internetowych, przekroczyła 1 mld zł, stanowiąc 26,1 proc. przychodów z Polski oraz 23,6 proc. przychodów Grupy.
  • Stabilna sprzedaż, przy jednoczesnej konsekwentnej dyscyplinie kosztowej, zapewniły spółce w pierwszym półroczu br. zysk netto wyższy r/r o ponad 90 proc.
  • Polski producent odzieży po raz kolejny osiągnął wyższe wyniki sprzedaży z zagranicy, które w 2Q2023/24 stanowiły 58 proc. obrotów Grupy.
  • Priorytetem w planach spółki pozostaje strategia omnichannelowa i kontynuacja rozwoju sieci stacjonarnej na rynkach Europy Zachodniej, Południowej i Środkowej. Realizacji planów biznesowych będzie towarzyszyło dalsze utrzymywanie dyscypliny kosztowej.
  • W lipcu br. cele dekarbonizacyjne LPP, jako pierwszej polskiej firmy odzieżowej, zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi), plasując spółkę w wąskim gronie zaledwie 11 polskich firm z pozytywną oceną SBTi.

Drugi kwartał roku obrotowego 2023/24 upłynął w LPP pod znakiem stabilnej sprzedaży, a priorytetem w działaniach firmy pozostawała kontynuacja rozwoju sieci stacjonarnej. Zysk netto w pierwszym półroczu br. wyższy r/r o ponad 90 proc. to efekt dobrze rozwijającego się kanału offline i otwarć nowych sklepów, ale także utrzymywania dyscypliny kosztowej w Grupie. Efektywne wykorzystanie potencjału omnichannelowego na blisko 40 rynkach pozwoliło spółce zamknąć drugi kwartał z przychodem ponad 4,5 mld zł i wzrostem sprzedaży o 5,4 proc. r/r oraz uzyskać dwucyfrową dynamikę przychodów w pierwszej połowie roku.
 

– Biorąc pod uwagę dużą zmienność warunków gospodarczych, stabilny wzrost przychodów to dobry sygnał i dowód na to, że potrafimy elastycznie dostosowywać się do bieżących potrzeb rynku, w tym obserwowanego w ostatnim czasie powrotu klientów do zakupów stacjonarnych. Jak pokazują wyniki za pierwsze półrocze br. i wzrost wyników na poziomie 11 proc. r/r konsekwentna realizacja strategii opartej na modelu sprzedaży wielokanałowej potwierdza słuszność obranego przez nas kierunku rozwoju, pozwalającego nam na skuteczną dywersyfikację ryzyk i utrzymanie rentowności – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

 
Pozytywny efekt równoważenia się wyników sprzedaży w poszczególnych kanałach widoczny był w marce Mohito oraz Sinsay, które zanotowały wysoką dwucyfrową dynamikę wzrostu r/r. W najmłodszej marce LPP to efekt zarówno sytuacji gospodarczej, która sprzyja utrzymującej się popularności produktów z segmentu value-for-money, jak i rozwoju sieci handlowej Sinsay w mniejszych miejscowościach. Z drugiej strony, w e-commerce dobre wyniki utrzymało Mohito, co odzwierciedla zróżnicowanie potrzeb konsumentów. Marka z wyższej półki cenowej odnotowała niemal 13 proc. wzrost sprzedaży ogółem r/r, a kanał online stanowił już niemal 30 proc. jej przychodów.

W okresie od maja do lipca br. przychody z e-commerce przekroczyły 1 mld zł, a udział sprzedaży online stanowił ponad 23 proc. sprzedaży Grupy. Pomimo spadku dynamiki w tym kanale o blisko 12 proc. r/r, pozostaje on nadal mocną podstawą omnichannelu w LPP, wspieranego przez aplikacje mobilne. Za ich pośrednictwem spółka wzmacnia potencjał sprzedażowy marek na wybranych rynkach zagranicznych i równolegle realizuje proces internacjonalizacji aplikacji. W 2Q2023/24 poszerzyła pulę ich użytkowników dla marki Sinsay o rynek bułgarski, kontynuując jednocześnie prace nad uruchomieniem aplikacji dla marki Mohito. Dobry prognostyk na drugie półrocze stanowi także odnotowany w drugim kwartale wzrost sprzedaży internetowej Grupy w stosunku do poprzedniego okresu rozliczeniowego, pomimo utrzymywanego ograniczenia wydatków na funkcjonowanie sklepów internetowych.

Priorytetem polskiej spółki w drugim kwartale br. pozostawało wykorzystanie potencjału w Europie Zachodniej, a także Środkowej i Południowej. Efektem tych działań był wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych o 7 proc r/r i udział w przychodach Grupy na poziomie 58 proc. Zgodnie z przyjętą strategią, od maja do lipca spółka otworzyła łącznie 81 nowych salonów, zwiększając pow. handlową o ponad 25 proc. r/r, a oferta marek dostępna była już w ponad 2 tys. sklepów. Poza granicami kraju Grupa zwiększyła powierzchnię handlową aż o 34 proc r/r, rozwijając swoją sieć sprzedaży w Serbii, a także w Rumunii, Czechach i Ukrainie, gdzie szczególnie wysokie zainteresowanie kolekcjami marek z portfolio LPP wśród klientów przełożyło się na najwyższy przychód w tych regionach.
 

– Konsekwentny rozwój na rynkach Środkowej i Południowo-Zachodniej Europy jest kluczowym elementem obecnej strategii LPP. Założenia ekspansji zagranicznej realizujemy zgodnie z harmonogramem, a otwarcie 81 nowych salonów w drugim kwartale br. jest dowodem utrzymywania całorocznego planu wzrostu powierzchni handlowej. Nie rezygnujemy z inwestycji, jednocześnie utrzymując kontrolę nad kosztami i wysoką rentownością. Dobre wyniki pierwszych tygodni trzeciego kwartału br. potwierdzają skuteczność naszych działań – dodaje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

 
Ważny krok w realizacji planów ekspansji LPP na rynkach europejskich stanowiło otwarcie w Londynie w sierpniu br. salonu Reserved w centrum handlowym Westfield Stratford City oraz drugiego salonu przy prestiżowej ulicy handlowej Oxford Street. Obecnie LPP przygotowuje się także do otwarcia kolejnej lokalizacji w stolicy Wielkiej Brytanii, w centrum handlowym Brent Cross. LPP podjęło także decyzję o dalszej ekspansji we Włoszech – po udanym debiucie najmłodszej marki Sinsay w grudniu 2022 r., we wrześniu br. marka Reserved otworzyła swój pierwszy salon przy najważniejszej ulicy handlowej w Mediolanie – Corso Vittorio Emanuele II, a w planach są już kolejne otwarcia zarówno salonów Reserved, jak i debiut na rynku włoskim marki Mohito.

W kolejnych miesiącach LPP zamierza kontynuować plany w zakresie wzmacniania pozycji za granicą i zwiększania liczby lokalizacji na poszczególnych rynkach, takich jak Finlandia, ale też Grecja, Rumunia, Bułgaria czy Serbia. Znaczące wsparcie dla rozwoju spółki w regionie będzie stanowić także uruchomienie w czwartym kwartale br. nowego Centrum Dystrybucyjnego w Rumunii.

Spółka równolegle kontynuuje także swoje plany w zakresie zrównoważonego rozwoju, koncentrując się na działaniach w obszarze GOZ i ograniczaniu emisji CO2. W lipcu br. LPP jako pierwsza polska firma odzieżowa uzyskała pozytywną ocenę swoich celów dekarbonizacyjnych przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). To plasuje LPP w wąskim gronie zaledwie dziewiętnastu polskich firm, które przystąpiły do inicjatywy oraz jedenastu, które poddały swoje plany redukcji emisji gazów cieplarnianych naukowej weryfikacji, uzyskując ich oficjalne zatwierdzenie.

____________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,7 mln m2. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.