Fundacja LPP startuje z programem stypendialnym „Zaprojektuj Przyszłość”

W kwietniu ruszyła kolejna inicjatywa Fundacji LPP, która skupia się na wspieraniu rozwoju i edukacji młodzieży z województwa pomorskiego. Program stypendialny „Zaprojektuj Przyszłość” skierowany jest do dzieci kończących szkołę podstawową. W jego ramach Fundacja LPP pokryje koszty nauczania w prywatnym liceum, a także dofinansuje podręczniki, wycieczki szkolne oraz rozwój pasji. Zainteresowani udziałem, którzy spełnią wymagania określone w regulaminie, mają czas na zgłoszenie do 20 kwietnia bieżącego roku.

Fundacja LPP, której misją od początku działalności jest m.in. wsparcie osób potrzebujących, angażuje się i współtworzy wiele lokalnych inicjatyw, zwłaszcza tych kierowanych do najmłodszych mieszkańców Pomorza i Trójmiasta. Działając w zgodzie z ideą, że każda, nawet najmniejsza pomoc udzielona osobom w trudnej sytuacji, ma ogromne znaczenie dla ich przyszłości i realnie zwiększa szansę zbudowania trwałej społecznej zmiany, koncentruje się w pierwszej kolejności na wyrównywaniu szans młodych ludzi.

W kwietniu 2024 roku ruszył autorski program Fundacji, skierowany tym razem do dzieci kończących naukę w szkole podstawowej na Pomorzu. „Zaprojektuj Przyszłość” to program stypendialny otwierający przed uczniami wiele możliwości rozwoju zainteresowań i pasji, a także – co najważniejsze – dający szansę na zdobycie wykształcenia w renomowanej prywatnej placówce, jaką jest Gdańskie Liceum Autonomiczne (GLA). Szkoła działa od ponad 35 lat i co roku zajmuje najwyższe miejsca w prestiżowych rankingach edukacyjnych. W bieżącym roku szkolnym zdobyła Złota Tarczę w Rankingu Perspektyw. Liceum zapewnia wysoki poziom nauczania i indywidualne ścieżki rozwoju. Każda osoba rozpoczynająca naukę może wybrać dla siebie dowolny kierunek kształcenia: ekonomiczny, medyczny, humanistyczny, lub matematyczny. Oprócz profilowanego kierunku, szkoła oferuje również naukę dodatkowego języka obcego oraz rozszerzony tryb nauczania, co zwiększa szansę dostania się na wymarzone studia.

Zgodnie z misją Fundacji zależy nam na tym, aby każda realizowana przez nas inicjatywa nie tylko proponowała gotowe rozwiązania, ale otwierała też przez młodymi osobami wiele nowych możliwości rozwoju. W programie „Zaprojektuj Przyszłość” chcemy pomóc młodzieży zdobywać wykształcenie i pielęgnować wszechstronne zainteresowania, dzięki czemu nasze działania mają szansę przynieść wymierne efekty. Wsparcie osób, które często mają utrudniony start lub ograniczone możliwości wyboru wymarzonej ścieżki edukacji jest dla nas bardzo ważne. Chcemy, aby dostęp do równej i wartościowej edukacji był zależny od indywidualnych predyspozycji. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się stworzyć ten projekt. Wierzymy, że stypendium i możliwość nauki w najlepszej prywatnej szkole średniej na Pomorzu otworzy przed nimi drzwi do wielu kolejnych sukcesów edukacyjnych czy zawodowych – mówi Patrycja Zbytniewska, prezeska Fundacji LPP, liderka zespołu zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem społecznym w LPP.

Przyznawane przez Fundację LPP stypendium przeznaczone jest dla uczniów kończących w tym roku szkołę podstawową i mieszkających w obrębie województwa pomorskiego. Zgodnie z warunkami klasyfikacji powinni oni wyróżniać się bardzo dobrymi lub rokującymi na przyszłość wynikami w nauce oraz chęcią rozwijania swoich zainteresowań. Istotnym kryterium udziału w programie jest próg dochodowy netto, który nie może przekraczać 2500 zł netto miesięcznie na osobę w gospodarstwie domowym.

Program „Zaprojektuj Przyszłość” otwiera możliwość skorzystania z wielu benefitów. Przede wszystkim zwalnia z opłaty czesnego w szkole, całkowicie pokrywając jego koszty. Obejmuje również całościowe finansowanie dojazdów dzieci do domu, a w przypadku osób spoza Trójmiasta gwarantuje nie tylko zakwaterowanie w bursie, ale też całodniowe wyżywienie. Fundacja LPP dofinansuje również zakup podręczników i wycieczki szkolne. W ramach stypendium przewidziano także bony zniżkowe na zakupy w sklepach marek LPP. Co więcej, każdy stypendysta otrzyma nawet do 2500 zł rocznie na rozwój zainteresowań i pielęgnowanie swoich pasji.

W programie stypendialnym nie zabrakło również planów na ciekawe formy spędzania wolnego czasu. Stypendyści będą brali udział w wielu inicjatywach edukacyjnych, kulturalnych i społecznych. Planowane są nie tylko wspólne wyjścia na pizzę, do muzeów czy na koncerty, lecz także wiele okazji do rozwijania swoich talentów, np. udział w warsztatach graffiti czy działaniach wolontariackich prowadzonych przez Fundację LPP.

Rekrutacja do programu stypendialnego jest podzielona na dwa etapy. Pierwszym krokiem jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie – https://www.lpp.com/fundacja-lpp/stypendium/#zgloszenie. Osoby zakwalifikowane do drugiego etapu odbędą rozmowę z przedstawicielami Fundacji LPP oraz Gdańskiego Liceum Autonomicznego. Do 30 czerwca 2024 roku na oficjalnej stronie LPP zostanie opublikowana lista osób, które przeszły pozytywnie oba etapy rekrutacji i otrzymają stypendium, a także lista osób rezerwowych.

Szczegółowe informacje o programie stypendialnym oraz regulamin dostępne na stronie http://www.lpp.com/fundacja-lpp/stypendium.

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2200 salonów o łącznej powierzchni prawie 2 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 43 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.