Kolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzie – LPP publikuje raport zintegrowany

Kolejny rok na drodze ku zrównoważonej modzie – LPP publikuje raport zintegrowany

• Stabilny rok pod względem finansowym i realizacja celów w zakresie działań społecznych i środowiskowych.

• Przełożenie solidnych wyników za 2019 na 1,1 mld zł wkładu do krajowego budżetu w postaci podatków.

• Cenne inicjatywy prośrodowiskowe w 2019 r.: redukcja zużycia plastiku o prawie 250 ton oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Ostatnie miesiące 2019 roku upłynęły w LPP pod znakiem przygotowania do realizacji kolejnych kroków w kierunku zrównoważonego rozwoju, które ujęto w nowej strategii „For People For Our Planet”. Ogłoszony jeszcze w październiku plan na lata 2020-2025 zakłada koncentrację na czterech filarach obejmujących: projektowanie i produkcję przyjazną środowisku, ograniczanie obiegu plastiku w środowisku, rozwijanie infrastruktury spółki w oparciu o ekologiczne rozwiązania oraz bezpieczeństwo chemiczne produkcji. Podjęte przez LPP w ubiegłym roku decyzje o przystąpieniu do międzynarodowej inicjatywy New Plastics Economy Global Commitment oraz United Nations Global Compact były początkiem realizacji ambitnych celów nowej strategii w ciągu najbliższych pięciu lat.

Miniony rok to dla polskiej firmy rodzinnej LPP przede wszystkim kolejne projekty zmniejszające wpływ działalności firmy na otoczenie i sprzyjające tworzeniu zrównoważonej mody. Wdrożone rozwiązania, pozwalające na zmniejszenie ilości foliopaków w sprzedaży online, przyniosły redukcję zużycia plastiku do 2019 roku o prawie 250 ton. Sukcesywnie zwiększany jest również odsetek produktów Eco Aware w kolekcjach marek LPP i wykorzystanie materiałów przykładowo pochodzących z recyklingu lub wykonanych w obiegu zamkniętym. Co szósta rzecz w kolekcji Reserved z 2019 roku powstała już w bardziej zrównoważony sposób. Działania LPP obejmują także wsparcie w zarządzaniu używanymi tekstyliami, tj. kontynuowane przez LPP w 2019 roku zbiórki używanej odzieży w wybranych salonach stacjonarnych. Dodatkowo rok 2019 jest rokiem bazowym spółki dla zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych – oznacza to, że firma policzyła po raz pierwszy swój ślad środowiskowy od pozyskania surowca aż do utylizacji ubrania. – To jeszcze rzadkość na rynku, szczególnie w branży odzieżowej. Pokazuje to nasze dążenie do transparentnego informowania społeczeństwa o wpływie firmy na środowisko. Od teraz do 2025 roku nasze emisje zmniejszymy o 15% – wyjaśnia Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP. W przeliczeniu na sztukę odzieży LPP, emisja gazów cieplarnianych wynosi średnio 5,68 kg.

Ubiegły rok to kontynuacja podejmowanych przez polską spółkę prac na rzecz poprawy bezpieczeństwa i warunków produkcji w fabrykach dostawców. – W ciągu siedmiu lat przeznaczyliśmy na ten cel łącznie ponad 25 mln zł, z czego blisko 5 mln zł to wartość nakładów na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w fabrykach dostawców w 2019 r. Co ważne, w okresie opisywanym w naszym najnowszym raporcie, audytorzy LPP przeprowadzili w 10 krajach łącznie 1564 audyty pod kątem BHP, warunków pracy i przestrzegania praw człowieka, a w samym Bangladeszu 85% naszych fabryk uzyskało ocenę bardzo dobrą lub dobrą – dodaje Anna Miazga.

Monitorowanie wpływu, jaki działalność spółki wywiera na otoczenie oraz kontrola łańcucha dostaw pozostają dla LPP priorytetem, a zapisane w nowej strategii zrównoważonego rozwoju cele pozafinansowe firmy będą nadal realizowane. Dziś jednak, w związku z rozwojem epidemii na świecie, wiele planów biznesowych spółki uległo zmianie. Celem zarządu LPP stało się przede wszystkim przeprowadzenie spółki przez trudny okres, a wszelkie podejmowane działania koncentrują się na utrzymaniu stabilnej sytuacji firmy, a tym samym zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom i wieloletnim kontrahentom w Polsce i na świecie.

Pomimo trudności, z jakimi LPP się mierzy, ta polska firma rodzinna nie pozostaje obojętna na los innych. Podobnie jak w latach ubiegłych ważne miejsce w działalności pozafinansowej spółki w minionym roku zajmowały projekty społeczne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ochrony zdrowia czy akcji prośrodowiskowych oraz te realizowane w ramach wolontariatu pracowniczego i aktywizacji sportowej pracowników firmy. – Nasze zaangażowanie społeczne realizujemy na coraz większą skalę, a w dobie obecnego kryzysu wywołanego pandemią jak nigdy dotąd ważną rolę odgrywa poczucie odpowiedzialności i świadomość społecznego wpływu biznesu na otoczenie. Z roku na rok rośnie nie tylko liczba projektów i organizacji wspieranych przez nas w ramach działalności Fundacji LPP, ale – co szczególnie nas cieszy – pracowników zaangażowanych w działania w ramach wolontariatu. Dzięki wszystkim inicjatywom zrealizowanym w 2019 roku mogliśmy wesprzeć 140 organizacji przekazując na ten cel ponad 2,8 mln zł – komentuje Anna Miazga, która jest także wiceprezeską Fundacji LPP.

Inicjatywy środowiskowe i społeczne to nie jedyny sposób, w jaki LPP pozytywnie wpływa na otoczenie – istotny jest także wkład ekonomiczny i wspieranie rodzimej gospodarki. Rok obrotowy 2019/2020 ponownie dowiódł, jak duże jest znaczenie spółki jako jednego z największych płatników podatków w Polsce. Zapłacone przez LPP podatki i pozostałe daniny za ten okres zasiliły krajowy budżet kwotą niemal 1,1 mld zł. Sam podatek dochodowy wyniósł blisko 134 mln zł.

Pełna wersja raportu zintegrowanego LPP za rok obrotowy 2019/20 rok dostępna jest na stronie

https://www.lpp.com/zrownowazony-rozwoj/raporty

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 25 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.