Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

LPP członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

10.09.2020

LPP dołączyło do powołanego 10 września br. Polskiego Paktu Plastikowego. Dla gdańskiej spółki to kolejny krok na drodze do realizacji strategii zrównoważonego rozwoju. W ubiegłym roku, jako jedyna polska firma, przystąpiła do porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur, z którą współpracować teraz będzie również Polski Pakt Plastikowy w ramach globalnego programu Plastics Pact network.

Polski Pakt Plastikowy to powstała pod parasolem „Kampanii 17 Celów”, międzysektorowa platforma współpracy firm oraz organizacji branżowych i  pozarządowych, zrzeszająca uczestników łańcucha wartości tworzyw sztucznych z obszaru opakowań. Tworzy ją grupa 12 firm: od produkujących opakowania, poprzez firmy wprowadzające produkty w opakowaniach na rynek i sieci handlowe, po recyklerów i organizacje odzysku. Towarzyszy im grono instytucji – organizacji branżowych, pozarządowych i ze świata nauki. Członkowie inicjatywy dążą do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach na polskim rynku w  kierunku gospodarki obiegu zamkniętego. Wśród sygnatariuszy Paktu nie mogło zabraknąć LPP, które w codziennej działalności konsekwentnie zmienia swoje procesy w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jednym z kroków mającym przybliżyć firmę do tego celu było przystąpienie już w ubiegłym roku do międzynarodowego porozumienia New Plastics Economy Global Commitment zainicjowanego przez Fundację Ellen MacArthur we współpracy z ONZ. Dziś – przyłączając się do Polskiego Paktu Plastikowego – LPP pogłębia swoje zaangażowanie w działania na rzecz racjonalnego zarządzania plastikiem i eliminacji odpadów plastikowych w wymiarze lokalnym.

– Cieszymy się z powstania krajowej inicjatywy na rzecz zamknięcia obiegu tworzyw sztucznych. Wierzymy, że Polski Pakt Plastikowy przyczyni się do stymulacji zrównoważonego rozwoju na krajowym rynku. Zdajemy sobie sprawę, jak w tym procesie ważne jest wsparcie i dzielenie się wiedzą. Dzięki know-how i standardom wypracowanym w ramach działalności międzynarodowej organizacji, polskie przedsiębiorstwa będą mogły dołączyć do globalnej walki z problemem odpadów plastikowych – mówi Anna Miazga, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju LPP.

Mając świadomość tego, jaki wpływ na środowisko wywiera nadprodukcja tworzyw sztucznych, uczestnicy Polskiego Paktu Plastikowego do 2025 roku chcą zrealizować 6 strategicznych celów zaczynając od identyfikacji, a następnie eliminacji nadmiernych i problematycznych opakowań poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy. Położenie nacisku na proces odzyskiwania opakowań z tworzyw sztucznych, w tym efektywne wsparcie systemu ich zbiórki i  przetwarzania, ma pomóc w zwiększeniu na polskim rynku poziomu recyklingu opakowań do min. 55 proc. i udziału surowców wtórnych w tych opakowaniach do poziomu 25 proc. Swoimi działaniami członkowie Paktu będą dążyć również do zmniejszenie użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek o 30 proc., a do 2025 roku już 100 proc. opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu. Równie istotnym elementem walki o nowy model obiegu plastiku będzie podniesienie jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań. Narzędziem weryfikacji prac Paktu będzie raport roczny z postępu realizacji celów. Ogłoszenie pierwszego raportu, obejmującego efekty prac za rok 2020, planowane jest na II kw. 2021 roku.

Działając na poziomie lokalnym Polski Pakt Plastikowy włącza się do walki z globalnym kryzysem przystępując równocześnie do światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur, która walczy o racjonalne i prośrodowiskowe gospodarowanie obiegiem tworzyw oraz realizację zobowiązań w tym zakresie. Jak podkreśla Małgorzata Greszta, Partner Zarządzająca CSR Consulting, inicjator „Kampanii 17 Celów”, ambitne cele stawiane sobie przez pojedyncze podmioty byłyby niemożliwe do realizacji, jednak działając wspólnie jako Polski Pakt Plastikowy i angażując kolejne firmy, instytucje oraz administrację, możemy doprowadzić do realnych zmian w Polsce i na świecie.

Więcej informacji na temat Polskiego Paktu Plastikowego na stronie: www.paktplastikowy.pl

______________________________________________________________________________

LPP SA jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1700 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 31 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.