LPP docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ,,Odpowiedzialny biznes 2021. Dobre praktyki”

LPP docenione w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu ,,Odpowiedzialny biznes 2021. Dobre praktyki”

Projekty LPP w obszarze ESG zostały zakwalifikowane do 20. edycji raportu ,,Odpowiedzialny biznes. Dobre praktyki”, przygotowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. W tegorocznym wydaniu opublikowane zostały wszystkie zgłoszone inicjatywy spółki, m.in. na rzecz poszanowania praw człowieka, zaangażowania społecznego, tworzenia przyjaznego miejsca pracy czy ochrony środowiska. W raporcie uwzględniono łącznie 1677 praktyk z zakresu zrównoważonego rozwoju i CSR, zrealizowanych przez 283 firmy.

Cykliczny raport wydawany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu stanowi przegląd najważniejszych inicjatyw w obszarze CSR w Polsce. Zamieszczone w publikacji praktyki dotyczą przede wszystkim innowacyjnych działań organizacji w obszarze zrównoważonego rozwoju, podzielonych na obszary zgodne z normą ISO 26000: ład społeczny, praktyki z zakresu pracy, prawa człowieka, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

LPP jako społecznie odpowiedzialna firma jest zaangażowana w ten projekt od kilku lat. Tym razem zgłosiła do raportu 10 kluczowych inicjatyw zrealizowanych w minionym roku.

– Cieszymy się, że wszystkie zgłoszone przez nas inicjatywy w obszarze zrównoważonego rozwoju i ESG zostały uwzględnione w tegorocznej edycji publikacji przygotowanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Utwierdza nas to w przekonaniu, że zmierzamy w dobrym kierunku, a realizowane przez nas działania przynoszą wymierne korzyści dla otoczenia – podkreśla Patrycja Zbytniewska, lider ds. polityki społecznej w LPP.

Ciekawą praktyką z zakresu miejsca pracy jest Miesiąc Różnorodności, będący odpowiedzią spółki na potrzeby związane z działalnością operacyjną na blisko 40 rynkach. Wspierając swoich pracowników w budowie zespołów otwartych na różnorodność, indywidualizm i drugiego człowieka, firma przygotowała m.in. quiz nt. różnorodności, udostępniła poradnik poruszający zagadnienie przeciwdziałania wykluczeniu oraz dołączyła do akcji „Dwie godziny dla rodziny”. Dzięki temu pracownicy mogli skrócić czas pracy o 2 godziny i spędzić je z najbliższymi. Pozytywne przyjęcie tego projektu w LPP sprawiło, że jest on kontynuowany w tym roku.

W raporcie przedstawiono też działania LPP na rzecz ochrony środowiska, w tym m.in. redukcja jednorazowego plastiku. To jeden z celów strategii zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2025 „For People For Our Planet”. Już w 2017 r. całkowicie wyeliminowano plastik z opakowań wysyłkowych w markach Reserved oraz Mohito, przy jednoczesnym wykorzystaniu folii z recyklingu w pozostałych brandach. To zaowocowało zmniejszeniem użycia tworzyw sztucznych w opakowaniach aż o 445 ton w 2021 roku i o 1015 ton od początku projektu. W ubiegłym roku spółka wyeliminowała też plastik z zawieszek cenowych.

Stałe miejsce w publikacji zajmują inicjatywy społeczne, które polska firma odzieżowa realizuje poprzez Fundację LPP. – Aktywnie wspieramy lokalne społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem regionów, gdzie zlokalizowane są biura oraz magazyny logistyczne spółki. Ponadto, do naszych długofalowych działań zalicza się m.in. Partnerstwo Strategiczne przy Forum Inicjowania Rozwoju, w ramach którego przekazujemy granty innowacyjnym projektom realizowanym na Pomorzu przez partnerstwa międzysektorowe. Dodatkowo wspieramy dzieci i młodzież z Brześcia Kujawskiego, którym finansujemy zajęcia dodatkowe z języka angielskiego, polskiego i matematyki oraz robotyki czy przekazujemy przybory szkolne w postaci naszej firmowej akcji „Wyprawki dla pierwszaka” – dodaje Patrycja Zbytniewska, która jest również prezesem Fundacji LPP.

Premiera raportu ,,Odpowiedzialny biznes 2021. Dobre praktyki” (https://odpowiedzialnybiznes.pl/wp-content/uploads/2022/05/Raport2021.pdf) odbyła się podczas 9. Targów CSR, w których udział wzięły ekspertki LPP w obszarach CSR, ESG i różnorodności. Opowiadały one o wykorzystywanych przez firmę materiałach bardziej przyjaznych środowisku, dzieliły się informacjami na temat realizowanych działań w zakresie różnorodności oraz projektach społecznych Fundacji LPP.

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 1700 salonów o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia zlokalizowaną w 3 krajach, każdego roku dystrybuuje odzież i akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 32 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.