LPP Logistics podpisało porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku

Spółka LPP Logistics nawiązała współpracę z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku. W ramach zawartego porozumienia pracownia techniczna szkoły zostanie wyposażona w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Objęcie placówki patronatem przez operatora logistycznego polskiej grupy odzieżowej LPP to również szansa dla uczniów na odbycie płatnych wakacyjnych staży w firmie czy na wizyty studyjne w nowoczesnych centrach dystrybucyjnych w Brześciu Kujawskim lub Pruszczu Gdańskim.

Grupa LPP wspiera szkoły oraz projekty społeczne i edukacyjne w sąsiedztwie Brzeskiej Strefy Gospodarczej od 2019 r., gdy podjęto decyzję o budowie Centrum Dystrybucyjnego w tej lokalizacji. Dotychczas spółka finansowała m.in. lekcje angielskiego oraz zajęcia z programowania w szkołach podstawowych, a także uczestniczyła w realizowanych przez władze samorządowe projektach społecznych skierowanych do najmłodszych mieszkańców. Kolejnym krokiem wzmacniającym ofertę edukacyjną w regionie jest współpraca LPP Logistics z Zespołem Szkół Elektrycznych z Włocławka.

Otwierając nowe centra logistyczne, otwieramy się również na lokalną społeczność, w tym na współpracę ze szkołami i uczelniami. Staramy się zidentyfikować te, które wpisują się w naszą strategię budowania wartościowych partnerstw ze środowiskiem edukacyjnym. Regularnie uczestniczymy w targach pracy organizowanych przez uczelnie, zapraszamy uczniów i studentów na wizyty studyjne, podczas których mogą poznać nasze centra dystrybucyjne, oferujemy wakacyjne staże, prowadzimy też wykłady gościnne w szkołach i na uczelniach. Dzięki tym działaniom dajemy się lepiej poznać, nie tylko jako dobry sąsiad, ale przede wszystkim jako potencjalny pracodawca. Współpraca z Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku, który wybraliśmy ze względu na renomę i wysoki poziom kształcenia w zawodach zbliżonych profilem do naszych potrzeb rekrutacyjnych, pozwala nam wzmocnić zaangażowanie w rozwój potencjału zawodowego i kompetencji technicznych w kluczowym dla nas regioniekomentuje Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji wizerunkowej i relacji z otoczeniem społecznym w LPP i LPP Logistics.

W ramach umowy podpisanej 17 maja 2024 r. pomiędzy LPP Logistics a Zespołem Szkół Elektrycznych we Włocławku spółka zobowiązała się do wyposażenia pracowni w pomoce dydaktyczne wspierające proces kształcenia w zawodzie: technik automatyk, technik elektryk i technik elektronik. Ufundowano m.in. sterowniki PLC, ekrany dotykowe, czy narzędzia i przyrządy pomiarowe niezbędne do prowadzenia zajęć. Poza nowoczesnym wyposażeniem pracowni technicznej uczniowie szkoły z Włocławka zyskali również możliwość odbycia płatnych wakacyjnych staży w firmie czy wizyt studyjnych w centrach dystrybucyjnych w Brześciu Kujawskim lub Pruszczu Gdańskim. Eksperci LPP Logistics będą także wspomagać nauczycieli prowadząc gościnne wykłady.

Nasza współpraca z firmą LPP Logistics rozpoczęła się już w 2019 roku wizytą studyjną w Pruszczu Gdańskim. Wraz z uczniami i innymi opiekunami mieliśmy wtedy okazję zapoznać się z zachodzącymi tam procesami technologicznymi. Pamiętam, że duże wrażenie zrobiły na nas głównie te związane z zaawansowaną automatyką. Tym bardziej cieszę się na kolejny etap współpracy. Objęcie naszej szkoły patronatem przez spółkę LPP Logistics otwiera przed uczniami nowe możliwości rozwoju i wzmacnia ofertę edukacyjną naszej pracowni automatyki. Podobnie jak w biznesie, tak w edukacji coraz ważniejsze staje się zaplecze technologiczne, które wspomaga zdobywanie praktycznych umiejętności. Staramy się, aby proponowane przez nas metody nauczania w jak największym stopniu odpowiadały najnowszym standardom i praktycznym wymaganiom rynku pracy. Bliska współpraca i wsparcie jednego z najbardziej znaczących pracodawców w regionie zdecydowanie ułatwia to zadaniekomentuje Piotr Człapiński, dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Uruchomione w 2022 r. Centrum Dystrybucyjne Grupy LPP w Brześciu Kujawskim pozwoliło na utworzenie wielu miejsc pracy, przede wszystkim dla osób z wykształceniem technicznym. W kwietniu ruszyła rozbudowa obiektu o dodatkową halę magazynową, co docelowo przełoży się pozytywnie na lokalny pracy.

______________________________________________________________________________

LPP Logistics jest operatorem logistycznym zarządzającym siecią zaopatrzenia i dystrybucji Grupy LPP obejmującą centra dystrybucyjne i magazyny typu Fulfillment Center o łącznej powierzchni blisko 0,5 mln m2. Działa na 3 kontynentach zapewniając pełen zakres usług logistycznych – od frachtu morskiego, kolejowego i drogowego, poprzez działalność własnej agencji celnej, aż po zaawansowaną logistykę magazynową wykorzystującą nowoczesne systemy, jak WMS, automatykę magazynową czy rozwiązania typu Warehouse Intelligence oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2200 salonów o łącznej powierzchni prawie 2 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 43 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.