LPP partnerem Programu Współdziałania realizowanego przez Krajową Administracją Skarbową

Polska grupa odzieżowa LPP podpisała umowę z Krajową Administracją Skarbową w ramach Programu Współdziałania, skierowanego do podmiotów osiągających przychody powyżej 50 mln euro i odgrywających kluczową rolę dla rozwoju krajowej gospodarki. Spółka LPP, jako jeden z największych prywatnych podatników w Polsce, dołączyła do grona jedenastu firm, które dotychczas przystąpiły do projektu, stając się tym samym podmiotem zaufania publicznego. Celem programu jest ułatwienie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych na zasadach współpracy, uwzględniającej indywidualne potrzeby i oczekiwania kluczowych podatników.

Zainicjowany przez Ministerstwo Finansów Program Współdziałania to nowa na polskim rynku forma współpracy pomiędzy największymi polskimi firmami, a administracją skarbową, wykraczająca poza ustawowe obowiązki. W praktyce oznacza to nie tylko zupełnie nowe podejście do formy nadzoru nad działalnością kluczowych podatników. Współpraca realizowana w oparciu o wartości takie jak wzajemne zaufanie, zrozumienie, a przede wszystkim transparentność, otwiera dla każdej ze stron katalog korzyści. Podstawową zasadą jest jednak dobrowolność udziału w programie, a tym samym zgoda na poddanie się szczegółowemu audytowi podatkowemu. Obejmuje on ocenę wypełniania obowiązków podatkowych w zakresie CIT, PIT, VAT i cła oraz analizę wdrożonych w firmie ram wewnętrznych środków nadzoru nad kwestiami podatkowymi. Podpisana przez LPP umowa z Krajową Administracją Skarbową jest potwierdzeniem uzyskania pozytywnego wyniku przeprowadzonej w spółce kontroli, który jest jednym z głównych warunków udziału w Programie Współdziałania.

– Jako polska firma rodzinna od blisko trzech dekad rozwijamy działalność nie tylko w kraju, ale i na rynkach zagranicznych. To jednak tu w Polsce nadal funkcjonuje centrala naszej firmy, tu projektujemy nasze kolekcje i inwestujemy. Również w Polsce, jako jeden z największych prywatnych płatników podatków, tylko w 2022 r. odprowadzaliśmy do budżetu należności rzędu 1,7 mld zł. Realizując jednocześnie inwestycje o wartości 1,3 mld zł rocznie mamy świadomość, że wraz z naszym wzrostem rośnie też znaczenie naszej działalności dla polskiej gospodarki. Z drugiej strony rozwój i wpieranie polskiego eksportu nie byłoby możliwe bez zaufania zarówno naszych klientów, jak i partnerów biznesowych. Dlatego podpisanie umowy z Krajową Administracją Skarbową traktujemy jako element budowania zaufania opartego na pełnej transparentności wdrożonych w LPP procesów, szczególnie tych dotyczących kwestii podatkowych – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.

 Jednym z podstawowych założeń Programu Współdziałania jest też dopasowanie przez administrację skarbową obsługi oraz poziomu nadzoru i monitoringu nad podatnikiem do jego potrzeb i oczekiwań. Indywidualne podejście połączone z możliwością uzyskania wsparcia w interpretacji przepisów to gwarancja poprawnego stosowania prawa podatkowego niezależnie od branży czy skali działalności, a tym samym bezpieczeństwa podejmowanych przez zarząd spółki decyzji biznesowych.

– Z perspektywy firmy działającej obecnie na blisko 40 rynkach, często w bardzo zróżnicowanych pod względem prawno-podatkowym warunkach, kwestie prawidłowego wypełniania obowiązków podatkowych są dla nas kluczowe. Przy takiej skali prowadzenia biznesu często napotykamy na wyzwania związane z właściwą interpretacją przepisów w odniesieniu do krajowych czy unijnych regulacji. Dzięki Programowi Współdziałania mamy pewność prowadzenia działalności i dalszego rozwoju spółki w sposób stabilny i bezpieczny. Zapewnienie bezpośredniego kontaktu z przedstawicielem administracji skarbowej i możliwość uzyskania na bieżąco wsparcia w zakresie interpretacji danej sytuacji na warunkach pełnej transparentności i współpracy, a nie kontroli, jest dla firmy czynnikiem nie do przecenienia – mówi Sławomir Łoboda, wiceprezes zarządu LPP.

____________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,9 mln m2. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.