LPP po raz trzeci z rzędu zdobywcą Złotego Listka ESG

LPP po raz kolejny uhonorowane zostało Złotym Listkiem ESG, nagrodą przyznawaną od trzynastu lat przez redakcję Polityki firmom wdrażającym najlepsze praktyki i rozwiązania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz zrównoważonego rozwoju.

W tym roku po raz trzynasty tygodnik Polityka, firma Deloitte oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu wyróżnili polskich liderów, których działalność oceniano pod względem środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego. Pod wpływem zmian w unijnych regulacjach i ewolucji podejścia do kwestii odpowiedzialności społecznej biznesu, nagrody przemianowano z Listków CSR na Listki ESG.


LPP wyróżniono za konsekwentne integrowanie zrównoważonego rozwoju z kluczowymi elementami strategii biznesowej i budowanie trwałych relacji z interesariuszami. W uzasadnieniu podkreślono kwestię funkcjonowania firmy w oparciu o najlepsze lokalne i globalne praktyki zarządzania oraz sposób raportowania działań w sprawozdaniu niefinansowym. Podczas tegorocznej edycji szczególną uwagę skierowano na procesy związane z dekarbonizacją oraz ich zgodność z metodą naukową, co w przypadku LPP ma związek z przystąpieniem do SBTi i pozytywną oceną celów redukcji emisji gazów cieplarnianych.


– Rok temu, przy okazji zdobycia drugiego Złotego Listka, podkreślaliśmy dynamiczne zmiany, jakie zachodzą w obszarze ESG, w tym dotyczące raportowania. W 2023 roku nasze cele dekarbonizacji zostały naukowo zweryfikowane przez SBTi, a sprawozdanie niefinansowe, które stanowi solidne zestawienie źródło informacji na temat realizowanych przez nas projektów na rzecz zrównoważonego rozwoju, po raz pierwszy przygotowaliśmy w oparciu o podwójną istotność. Tegoroczne wyróżnienie traktujemy jako docenienie naszych wysiłków w przejściu przez te procesy, a jednocześnie nagrodę za konsekwentną realizację strategii i przygotowania do wyzwań przed jakimi stoi światowy biznes – mówi Sławomir Ronkowski, dyrektor komunikacji wizerunkowej i relacji z otoczeniem społecznym w LPP.

Do tegorocznej edycji zgłosiło się 98 firm. Spośród nich Złotym Listkiem ESG nagrodzono jedynie 10 podmiotów, o ponad połowę mniej niż rok temu.


______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 2400 salonów o łącznej powierzchni ponad 2 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla 43 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.