LPP podsumowuje wyniki finansowe za rok 2022/2023

LPP podsumowuje wyniki finansowe za rok 2022/2023
  • Konsekwentnie realizowana strategia sprzedaży omnichannelowej przyniosła spółce w minionym roku blisko 16 mld zł przychodu, co oznacza wzrost o ponad 40 proc. r/r.
  • Rosnąca dwucyfrowo sprzedaż w każdym kwartale zakończonego roku obrotowego pozwoliła wypracować Grupie LPP roczny zysk na poziomie ponad 1 mld zł i zwiększyć r/r wysokość danin i podatków, które zasiliły krajową gospodarkę o 8 proc., do poziomu przeszło 1,7 mld zł.
  • Dzięki trafionym kolekcjom wszystkich marek, otwarciom nowych salonów oraz wejściu na kolejne rynki spółka zamknęła czwarty kwartał wzrostem sprzedaży na poziomie 23 proc. r/r.
  • Pomimo spadku r/r dynamiki wzrostu e-commerce, marki LPP w minionym wypracowały w tym kanale roku prawie 4,4 mld zł przychodu, a udział sprzedaży internetowej stanowił ponad 27 proc. przychodów Grupy.
  • Spółka podsumowała także działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Miniony rok upłynął pod znakiem działań na rzecz gospodarki obiegu zamkniętego, ograniczania emisji oraz rozszerzania partnerstw wspierających LPP w zachowaniu bardziej przyjaznych środowisku standardów produkcji.

Wydarzenia w Ukrainie i zakończenie działalności w Rosji były jednym z kluczowych determinantów zmian w strategii LPP realizowanej w 2022/2023 r/r, nie pozostającym bez wpływu na wyniki sprzedażowe spółki, zwłaszcza w pierwszym kwartale analizowanego roku. Późniejsze przeniesienie środka ciężkości działań biznesowych w kierunku Europy Południowej i Zachodniej uruchomiło korzystne tendencje sprzedażowe w kolejnych miesiącach. Pomimo trudnego początku roku, trafione kolekcje polskiej spółki i idące za tym bardzo dobre wyniki sprzedażowe marek w ostatnich trzech kwartałach 2022/2023 r. pozwoliły zamknąć ten rok z korzystnym bilansem – blisko 16 mld zł przychodu (wzrost o 40,5 proc. r/r.) i wypracować zysk netto na poziomie ponad 1 mld zł. Tym samym wysokość rocznych wkładów polskiego producenta do krajowego budżetu w postaci danin i podatków wzrosła o 8 proc. r/r, do poziomu ponad 1,7 mld zł.

– Za nami kolejny rok, który utwierdził nas w przekonaniu, że o przyszłości handlu będzie decydować to, jak szybko i elastycznie potrafimy reagować na zmiany rynkowe. Potwierdzają to wyniki sprzedaży naszych marek w ostatnich kwartałach tego roku, które pokazują, że w dobrym momencie dostrzegliśmy potencjał sprzedażowy na południu i zachodzie Europy. To pozwoliło nam w pewnym stopniu zniwelować straty wynikające z ograniczenia działalności na wschodzie – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes zarządu LPP.Pozytywnym zaskoczeniem minionego roku było ponowne zainteresowanie klientów zakupami w salonach. Kilka lat temu prognozowano, że e-commerce wyprze handel stacjonarny. Wbrew temu w LPP nieco uparcie stawialiśmy na oba kanały sprzedaży i jak się okazuje – to była dobra decyzja. Dziś, jako w pełni omnichannelowa organizacja, potrafimy się rozwijać niezależnie od zmieniającego się układu sił pomiędzy kanałami sprzedaży, a jednocześnie podążać za głosem klientów w zakresie kolekcji. W ostatnim kwartale klienci bardzo dobrze przyjęli bardziej formalne kolekcje Mohito oraz Reserved. Dużą popularnością cieszyła się też moda męska naszej flagowej marki dodaje Przemyslaw Lutkiewicz.

Na koniec czwartego kwartału oferta marek LPP dostępna była w 1962 salonach tradycyjnych w 27 krajach oraz na 34 rynkach online. Sukcesem sprzedażowym okazało się otwarcie pierwszych sklepów marki Sinsay w Grecji oraz we Włoszech. Za sprawą trafionych kolekcji Mohito, której sprzedaż wzrosła o 34 proc. r/r oraz Reserved, a także mocnego otwarcia sprzedaży nowych e-sklepów, Grupa uzyskała w tym okresie ponad 4 mld zł przychodu, osiągając wzrost sprzedaży o 23 proc. r/r. Pomimo niższej dynamiki wzrostu sprzedaży internetowej w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w ostatnim kwartale marki wypracowały w e-commerce ponad miliard złotych, a udział tego kanału w przychodach całej Grupy wyniósł 27 proc.

Obserwowane w czwartym kwartale spowolnienie wzrostu w e-commerce to z jednej strony efekt powrotu klientów do salonów stacjonarnych, z drugiej pochodna wprowadzonej dyscypliny kosztowej, która objęła m.in. redukcję wydatków na performance marketing. W ramach racjonalizacji polityki kosztowej spółka podjęła także decyzję o zmianach w obszarze logistyki i zrezygnowała z outsourcowanego magazynu do obsługi sprzedaży internetowej w Strykowie, przenosząc operacje do uruchomionego z początkiem 2023 r. Fulfillment Center w Jasionce k. Rzeszowa oraz otwartego rok wcześniej Fulfillment Center w Pruszczu Gdańskim. Dzięki dotychczas podjętym działaniom LPP zmniejszyło całkowite koszty SG&A w przeliczeniu na m2 o 8 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego roku. Efektywna polityka kosztowa pozwala spółce elastycznie reagować na zmienne otoczenie rynkowe i wspierać obszary o kluczowym znaczeniu dla jej rozwoju, w tym zyskujące na popularności aplikacje mobilne, a także wspierające sprzedaż internetową mechanizmy rekomendacyjne DynamicYield oparte na sztucznej inteligencji.

Pozytywne przyjęcie kolekcji marek LPP w Europie Środkowej i Południowej oraz dobry wynik sklepów online, w tym uruchomionego w trzecim kwartale e-sklepu w Serbii, przełożyły się na wysoki udział sprzedaży zagranicznej, który na koniec roku stanowił 58 proc. całości przychodów Grupy. Oprócz Polski, która pozostaje wiodącym rynkiem sprzedażowym spółki, marki LPP osiągnęły najlepsze wyniki w Rumunii, Czechach oraz w Ukrainie, gdzie po ubiegłorocznych ograniczeniach działa ponownie 125 salonów. Wysoki potencjał sprzedażowy w Środkowej i Południowej Europie to dobry prognostyk dla planów spółki na bieżący rok obrotowy, w którym zamierza ona przeznaczyć 1,1 mld zł na inwestycje, z czego większość na rozwój sieci tradycyjnej za granicą. Gros z planowanych nowych salonów stacjonarnych ma powstać na południu Europy, m.in. w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i Serbii.

– W planach na bieżący rok kierujemy się przede wszystkim rozsądkiem, chcemy otwierać salony, tam gdzie dostrzegamy największy potencjał sprzedażowy i otwartość na ofertę naszych marek. Równolegle do znaczących inwestycji w rozwój sieci stacjonarnej i stabilnych wzrostów w kanale e-commerce dalej stawiamy na dyscyplinę kosztową, która pozwoli nam zachować płynność finansową i zrównoważyć planowane wydatki. Będziemy też dążyć do lepszych marż oraz podnoszenia poziomów rentowności, koncentrując się na efektywnych kosztowo rozwiązaniach marketingowych i logistycznych – dodaje Przemysław Lutkiewicz.

Pomimo wydarzeń minionego roku i trudnej sytuacji geopolitycznej, w tym zakończenia działalności na jednym z kluczowych rynków, LPP nie zrezygnowało też z wypełniania celów strategii zrównoważonego rozwoju. W opublikowanym raporcie z działalności niefinansowej spółka podkreśla swoje działania na rzecz redukcji emisji oraz w ślad za tytułem publikacji – zmianę w kierunku gospodarki cyrkularnej. W ramach wspierania drugiego obiegu spółka rozszerzyła projekt zbiórki używanej odzieży już na wszystkie salony marek LPP w Polsce. Idąc krok dalej, nawiązała współpracę z polskim start-upem Use Waste w zakresie poszukiwania i opracowania technologii pełnego recyklingu poliestru. Z kolei w partnerstwie z Sustainable Fashion Institute analizowała rynek pod kątem skutecznych metod recyklingu mieszanek materiałowych. Stawiając na lepsze wykorzystanie zasobów, LPP zmniejszyło też zużycie plastiku w opakowaniach o 567 ton, co oznacza że od 2017 roku firma ograniczyła jego wykorzystanie już o 1600 ton. Spółka skupiła się również na zdefiniowaniu celów dekarbonizacyjnych, które zostały poddane weryfikacji przez Science Based Targets Initiative, globalne partnerstwo międzynarodowych organizacji wspierające sektor prywatny w przechodzeniu na gospodarkę bezemisyjną. Miniony rok upłynął także pod znakiem rozszerzania partnerstw wspierających LPP w zachowaniu przyjaznych środowisku standardów produkcji. Obecnie już wszystkie fabryki szyjące jeansy dla marki Reserved realizują procesy zgodnie ze standardami ZDHC – inicjatywy na rzecz bezpieczeństwa chemicznego produkcji.

Nadrzędnym celem minionego roku w obszarze zrównoważonego rozwoju było jednak konsekwentne ograniczanie śladu węglowego związanego z działalnością spółki. Z początkiem 2023 roku LPP rozpoczęło zasilanie większości swoich obiektów biurowych oraz centrów dystrybucyjnych w Pruszczu Gdańskim i Brześciu Kujawskim energią wiatrową. Spółka podjęła też szeroko zakrojone działania w salonach, które umożliwiły ograniczenie w nich zużycia energii elektrycznej o 10 proc. oraz redukcję emisji wynikającej z funkcjonowania sklepów w przeliczeniu na m2 powierzchni o ponad 40 proc. W sumie we wszystkich zakresach, polski producent odzieży zmniejszył swój ślad węglowy w obszarze działalności kontynuowanej o 8 proc. r/r.

Pełna wersja raportu zintegrowanego LPP za rok obrotowy 2022/23 dostępna jest na stronie https://www.lpp.com/wp-content/uploads/2018/02/LPP-Sprawozdanie-zrownowazonego-rozwoju-za-rok-2022-2023-PL.pdf.

_______________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć blisko 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,6 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.