LPP wspiera konkurs grantowy Fundacji Inicjowania Rozwoju

W listopadzie odbyło się 12. Forum Inicjowania Rozwoju, na którym dziewiąty raz rozstrzygnięto konkurs grantowy Funduszu Inicjowania Rozwoju. W tym roku wyłoniono osiem inicjatyw międzysektorowych, realizowanych przy współudziale biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu. LPP po raz kolejny było partnerem strategicznym wydarzenia.

Forum Inicjowania Rozwoju to największa międzysektorowa konferencja na Pomorzu, która podejmuje tematy istotne dla rozwoju regionu oraz stwarza przestrzeń do dyskusji w gronie przedstawicieli biznesu, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych. Stałym punktem programu jest rozstrzygnięcie konkursu grantowego Funduszu Inicjowania Rozwoju. W tegorocznej edycji przyznano granty o łącznej wartości 150 tys. zł.

Wśród ośmiu nagrodzonych inicjatyw doceniono działania proekologiczne, aktywizujące zawodowo i społecznie oraz edukacyjne, w tym skierowane do najmłodszych odbiorców. Wszystkie realizowane będą w ramach partnerstw międzysektorowych. Wysokość dofinansowania waha się w przedziale od 15 do 20 tys. zł. Laureaci konkursu, poza wsparciem finansowym, otrzymali również opiekę merytoryczną, organizacyjną oraz wsparcie ekspertów w realizacji kampanii crowdfundingowej.

Z ogromną otwartością patrzymy na wszystkie projekty, które zgłaszane są do funduszu. Dotyczą one kwestii związanych ze zdrowiem, ochroną środowiska oraz innymi ważnymi aspektami życia społecznego, które stanowią również istotę działań Fundacji LPP. Z roku na rok widać coraz większą różnorodność podejmowanych inicjatyw, często w obszarach zaskakujących i otwierających zupełnie nowe obszary zainteresowania. Jest to najlepszy dowód na to, jak wielki potencjał drzemie w oddolnych działaniach, które mogą liczyć na wsparcie w tym konkursie – zaznacza Patrycja Zbytniewska, liderka zespołu zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem w LPP, prezeska Fundacji LPP.

Od pierwszej edycji Funduszu nagrodzono niemal 40 projektów na sumę przekraczającą milion zł. Głównym celem konkursu jest współpraca organizacji pozarządowych, biznesu i samorządu, które wspólnie składają koncepcję na projekt społeczny. Konkurs jest pomorską odpowiedzią na globalną inicjatywę 17 celów zrównoważonego rozwoju (Sustainable Development Goals), zgodnie z Agendą 2030 przyjętą przez Organizację Narodów Zjednoczonych w 2015 roku. Nagrodzone w tym roku projekty będą realizowane od stycznia 2024 roku.

 W tegorocznym rozdaniu przyznano zdecydowanie więcej grantów niż w latach ubiegłych, bo aż osiem. Cztery projekty są kontynuacją ubiegłorocznych, co daje im trwałość i rozwój. Dużą wartością udziału w konkursie grantowym jest dołączenie do społeczności międzysektorowej. To oznacza, że nawet jeśli grantu nie otrzymasz, to przez uczestnictwo w konkursie zyskujesz sieciowanie, możliwość udziału w cyklach mentoringowych i szkoleniowych. Ważne jest także wzajemne wsparcie i budowa efektywnych relacji – mówi Justyna Kowalkowska, koordynatorka konkursu z Forum Inicjowania Rozwoju.

Konkurs grantowy rozstrzygnięty został w trakcie konferencji Forum Inicjowania Rozwoju, która w tym roku upłynęła pod hasłem różnorodności. Podczas paneli dyskusyjnych dokonano przeglądu trendów i rozmawiano o potencjale różnorodności oraz jej wpływie na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny w regionie.

–  LPP od wielu lat wspiera Forum i Fundusz Inicjowania Rozwoju. Bardzo cieszy nas, że te projekty są spójne z kierunkami naszych działań, a w tym roku motyw przewodni konferencji był nam szczególnie bliski, bo dotyczył różnorodności i wypływających z niej korzyści dla różnych organizacji.   Forum od wielu lat jest platformą wymiany myśli i inspiracji do dalszych działań skupionych przede wszystkim na lokalnej społeczności, zgodnie z jej potrzebami i oczekiwaniami – podkreśla Patrycja Zbytniewska.

W tegorocznej konferencji LPP reprezentowała Małgorzata Chrzanowska-Rokacz, ekspertka ds. różnorodności i relacji z otoczeniem, która wzięła udział w panelu „Jak zarządzać różnorodnością, doświadczenia pomorskich firm: Diversity & Inclusion”. Gdańska spółka od kilku lat jest partnerem strategicznym zarówno konkursu, jak i całości inicjatyw realizowanych w ramach Forum Inicjowania Rozwoju.

____________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,7 mln m2. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.