Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe LPP wśród liderów Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

LPP wśród liderów Badania Świadomości Klimatycznej Spółek

16.09.2021

LPP otrzymało tytuł Spółki Świadomej Klimatycznie w trzeciej edycji badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Fundację Standardów Raportowania i Bureau Veritas Polska. Kolejny rok z rzędu polski producent odzieży utrzymuje się na podium spółek pod względem raportowania wpływu działalności na otoczenie. W gronie liderów badania znalazło się 7 podmiotów, wyłonionych spośród 153 firm notowanych na giełdzie.

Przeprowadzone po raz trzeci Badanie Świadomości Klimatycznej Spółek ma na celu ocenę świadomości dużych i średnich przedsiębiorstw w zakresie ich wpływu na zmiany klimatu. Wyniki ogłaszane do publicznej wiadomości dostarczają inwestorom, klientom oraz wszystkim interesariuszom rzetelnych, porównywalnych informacji na temat zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw i tego, w jakim stopniu uwzględniają kwestie związane z ochroną środowiska w swoich procesach zarządzania.

– Ocena działalności spółek pod kątem raportowania wpływu ich oddziaływania na otoczenie nabiera coraz większego znaczenia w oczach analityków i inwestorów. Konkurencyjność klimatyczna okazuje się równie istotna co sam produkt i kwestie ekonomiczne. Staje się jednym z warunków budowania przewagi – zarówno w aspekcie pracowniczym, sprzedażowym, finansowym czy inwestycyjnym. W tym kontekście obecność w gronie liderów spółek świadomych klimatycznie jest dla nas dużym wyróżnieniem. Stanowi również potwierdzenie, że strategia zrównoważonego rozwoju nie może być tylko dodatkiem, lecz integralnym elementem działań biznesowych, jasno zdefiniowanym i rzetelnie realizowanym. Z kolei transparentność i dbałość o komunikację z rynkiem kapitałowym jest kluczem do budowania zaufania i pozycji wśród inwestorów – komentuje Przemysław Lutkiewicz, wiceprezes LPP.

Analizie poddano informacje pochodzące z raportów rocznych firm notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W tym roku średni wynik 153 spółek ocenianych w badaniu wyniósł 1,79 na 10 możliwych do uzyskania punktów i był o 0,08 pkt niższy niż przed rokiem. Polski producent odzieży uzyskał najwyższe noty w 7 na 10 kryteriów, osiągając łącznie 8,08 pkt. i trzecią pozycję na podium. Najwyżej oceniona spółka otrzymała 8,5 pkt.

Jak twierdzą autorzy badania, tylko 38% ocenianych spółek uwzględnia zagadnienia klimatu w swoich procesach zarządczych, wbrew zaostrzającym się trendom rynkowym i regulacyjnym. Zaledwie kilku- kilkunastu spółkom udaje się sprostać wymaganiom, które będą dotyczyły wszystkich przedsiębiorstw po wejściu w życie unijnej dyrektywy CSRD (ang. Corporate Sustainability Reporting Directive).

– Badanie Świadomości Klimatycznej jest jednym z niewielu dostępnych na rynku narzędzi służących zachowaniu standardów w zakresie raportowania podejmowanych działań środowiskowych. To także wiarygodny punkt odniesienia dla recenzentów rynku kapitałowego. Jako jeden z liderów wśród spółek giełdowych czujemy się nie tylko wyróżnieni, ale i zobowiązani do tego, aby w kolejnych latach te standardy podwyższać i inspirować pozostałych uczestników rynku do zmian – podsumowuje Przemysław Lutkiewicz.

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Na koniec 2020 roku spółka posiadała sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni 1,4 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 30 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 259 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla blisko 22 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.