LPP z planem dekarbonizacji zatwierdzonym przez SBTi

LPP z planem dekarbonizacji zatwierdzonym przez SBTi

LPP jest pierwszą polską firmą odzieżową, której cele dekarbonizacyjne zostały naukowo zweryfikowane i zatwierdzone przez międzynarodową inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęte przez spółkę zobowiązania obejmują plan redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. w kategoriach, które w największym stopniu odpowiadają za jej ślad węglowy. Uzyskany przez LPP certyfikat potwierdza, że założenia spółki są zgodne z postanowieniami Porozumienia Paryskiego i wpisują się w dążenie do zatrzymania wzrostu globalnego ocieplenia na poziomie 1,5°C.

Działania na rzecz ograniczenia ocieplenia klimatu wymagają wielopłaszczyznowej współpracy państw, środowisk naukowych oraz biznesu i przełożenia ich na strategie rozwoju przedsiębiorstw oraz współprace międzysektorowe. Przykładem partnerstwa wspierającego sektor prywatny w redukcji emisji gazów cieplarnianych jest inicjatywa Science Based Targets (SBTi) współtworzona przez CDP, UN Global Compact, World Resources Institute oraz WWF, angażująca ponad 5500 firm reprezentujących kilkadziesiąt krajów i sektorów gospodarki. LPP jest pierwszą polską spółką odzieżową, która dołączyła do tego grona i poddała swoje cele dekarbonizacyjne naukowej weryfikacji, realizując tym samym kolejny etap na drodze do ograniczania wpływu działalności na środowisko naturalne.

Przygotowanie planu dekarbonizacji i jego pozytywna ocena przez SBTi pozwoliły nam na nowo przeanalizować obszary działalności, z których wynikają największe emisje i w których widoczny jest potencjał do ich obniżenia. Cały czas poszerzamy wiedzę o naszym wpływie na otoczenie i dostrzegamy coraz więcej rozwiązań, dzięki którym możemy redukować ślad węglowy. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jeśli chcemy skutecznie ograniczać nasz wpływ na środowisko, konieczne jest wsparcie niezależnych podmiotów, które w oparciu o aktualny stan wiedzy o klimacie są w stanie zweryfikować, czy nasze cele są realne i naukowo uzasadnione. Przed nami długa droga, ale uzyskana weryfikacja planu ograniczenia emisji daje nam pewność, że nasza strategia opiera się na mocnych fundamentach, a jako firma zmierzamy w dobrym kierunku – komentuje Dorota Jankowska-Tomków, dyrektor ds. zakupów i ESG w LPP.

Punktem wyjścia do podjęcia działań na rzecz redukcji emisji z działalności spółki była przyjęta w 2019 r. strategia zrównoważonego rozwoju, która uwzględniała wszystkie etapy modelu biznesowego LPP. Następnie w 2021 r. firma po raz pierwszy dokonała samodzielnego obliczenia śladu węglowego w ujęciu całkowitym. Kolejnym krokiem było opracowanie planu dekarbonizacyjnego, który został poddany analizie naukowej SBTi. Uzyskana właśnie pozytywna weryfikacja potwierdza, że wyznaczenie celów w obszarach, które w największym stopniu wpływają na poziom jej emisji, ma szansę przynieść wymierne efekty.

W przedstawionym SBTi planie dekarbonizacji LPP zobowiązało się do:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 o 42 proc. do 2030 r. w porównaniu do roku bazowego 2021. Osiągnięcie tego założenia będzie realizowane m.in. poprzez dalszą dekarbonizację sieci energetycznej i przechodzenie na OZE, ograniczenie zużycia energii, a także zmiany w obszarze własnej floty samochodowej,
  • ograniczenia do 2030 r. o 51,6 proc. emisji wynikających z zakupu towarów i usług ujętych w zakresie 3, w przeliczeniu na sztukę zakupionego produktu (por. do 2021 r.). W celu realizacji przyjętych zobowiązań spółka będzie m.in. zwiększać udział certyfikowanych surowców potrzebnych do produkcji, których pozyskanie wiąże się z mniejszą ingerencją w środowisko oraz zwiększać zaangażowanie we współpracę z dostawcami w zakresie przejścia na energię z OZE,
  • zaangażowania partnerów biznesowych odpowiedzialnych za 21 proc. emisji w kategoriach 4 i 8 zakresu 3 w opracowanie własnych celów redukcji do 2027 r.

Każda firma w inny sposób oddziałuje na otoczenie, tworząc unikalny ślad węglowy, którego nie sposób porównać do innych w skali kraju, branży czy nawet zbieżnego modelu działalności. W LPP mamy świadomość, że ograniczanie emisji to nie tylko kwestia produktu, ale całego łańcucha wartości. Zmiany, chociażby w obszarze ograniczania odpadów i jednorazowych tworzyw sztucznych w sieci zaopatrzenia i dystrybucji, wpływają na naszych partnerów i dają przykład kolejnym firmom do bardziej zrównoważonych działań. To działa w obie strony. My również czerpiemy inspirację od naszych dostawców inwestujących w nowe technologie, które redukują wpływ produkcji na środowisko, czy np. współpracujących z nami armatorów, którzy stawiają na paliwa o niższym śladzie węglowym. Jesteśmy przekonani, że mając wspólne cele możemy podejmować się ambitnych zobowiązań – komentuje Dorota Jankowska-Tomków.

Inicjatywa SBTi zrzesza obecnie znaczącą część światowego biznesu, który publicznie ujawnia swoje zobowiązania klimatyczne – zgodne z najwyższą ambicją Porozumienia Paryskiego, a metodyka liczenia emisji rekomendowana przez SBTi jest spójna z GHG Protocol. Jak potwierdza Tomasz Gasiński, dyrektor Sustainability Consulting Central Europe w Deloitte:

Firmy definiujące cele w ramach inicjatywy SBTi określają zarówno cele dla własnej działalności (w zakresie 1 i 2), jak również dla kluczowego z punktu widzenia emisji łańcucha dostaw zakresu 3. Szczególnie w tym ostatnim obszarze bieżące raporty klimatologów (IPCC) wskazują potrzebę wspólnego działania zarówno liderów rynkowych, jak i podmiotów w całych łańcuchach dostaw. Należy pamiętać, że liderzy łańcuchów wartości mają przywilej silnej pozycji rynkowej, ale to na nich również spoczywa odpowiedzialność uświadamiania i angażowania swojego łańcucha dostaw do podjęcia transparentnych działań na rzecz ograniczenia emisji i w efekcie ograniczenia zmian klimatu.

Weryfikacja celów dekarbonizacji przez SBTi to kolejny ważny krok wspierający zrównoważony rozwój LPP. Stawiając sobie w tym zakresie ambitne cele, firma nie tylko podejmuje kolejne zobowiązania, ale także wspiera propagowanie wśród pracowników oraz otoczenia firmy wiedzy na temat zagadnień z obszaru ESG. Tak powstał projekt pt. „Z ESG na Ty”, który w przystępny sposób przybliża tylko z pozoru skomplikowaną tematykę. W pierwszej odsłonie cyklu o SBTi, dekarbonizacji i emisji gazów cieplarnianych rozmawiają Ewa Janczukowicz-Cichosz – ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju i Aleksandra Kędziora, starsza specjalistka ds. zrównoważonego rozwoju z LPP. Ten oraz kolejne odcinki prezentowane będą na wewnętrznej platformie komunikacji, a w planach jest także publikacja w social media gdańskiej spółki.

 

____________________________________
LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,7 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.