Polska branża odzieżowa z rekomendacjami Zespołu ds. Zrównoważonej Mody UN Global Compact Network Poland

LPP wzięło udział w ostatnim spotkaniu Okrągłego Stołu w ramach powołanego przez UN Global Compact Network Poland Zespołu ds. Zrównoważonej Mody. Uczestnicy podsumowali trwającą od kwietnia 2022 r. współpracę oraz ogłosili wspólne stanowisko wobec regulacji UE oraz rekomendacje dla polskiej branży odzieżowej wspierające firmy w efektywnej zielonej transformacji.

Powołany w kwietniu 2022 r. przez UN Global Compact Network Poland Zespół ds. Zrównoważonej Mody zgromadził ponad 70 przedstawicieli biznesu oraz ekspertów i ekspertek z branży mody. Głównym celem inicjatywy była odpowiedź na wyzwania stojące przed sektorem tekstylno-odzieżowym w kontekście zmian klimatycznych i wypracowanie konkretnych rozwiązań dotyczących rozwoju sektora odzieżowego w kierunku cyrkularnej i odpowiedzialnej mody. Efektem niemal dwóch lat wymiany wiedzy i doświadczeń jest opublikowane w ramach ostatniego spotkania Okrągłego Stołu stanowisko zespołu wobec regulacji UE oraz 10 rekomendacji dotyczących polskiego sektora mody.

Ogłoszenie przez Komisję Europejską w marcu 2022 r. strategii dla cyrkularnych i zrównoważonych tekstyliów stało się impulsem dla podjęcia działań w celu dostosowania zasad funkcjonowania polskiego biznesu odzieżowego do międzynarodowych standardów. Jestem przekonana, że wdrożenie opracowanych w ramach Okrągłego Stołu wskazówek zapewni ochronę konsumentów, poprawę bezpieczeństwa i jakości produktów, ale też promowanie innowacji w naszej branży – mówi Ewa Janczukowicz-Cichosz, ekspertka ds. zrównoważonego rozwoju w LPP, przedstawicielka spółki podczas spotkań Okrągłego Stołu dla Zrównoważonej Mody.

Rekomendacje wypracowane przez Zespołu ds. Zrównoważonej Mody UN Global Compact Network Poland obejmują cztery obszary kluczowe dla efektywnej transformacji sektora i wdrażania rozwiązań zapewniających poszanowanie zasad zrównoważonego rozwoju. Dotyczą kwestii związanych m.in. ze standaryzacją polskich i międzynarodowych przepisów dotyczących zamykania obiegu odzieży, ze wsparciem oraz promowaniem technologii i modeli biznesowych opartych na idei cyrkularności mody, a także z informowaniem i edukacją konsumentów w tym zakresie czy zapewnieniem równych warunków do konkurencji branży lokalnej z podmiotami spoza Unii Europejskiej.

Pełna wersja stanowiska Zespołu ds. Zrównoważonej Mody wobec zmian regulacyjnych UE dostępna jest na stronie: https://ungc.org.pl/wp-content/uploads/2024/01/Stanowisko-Zespolu-ds.-Zrownowazonej-Mody.pdf

____________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowej. Od 30 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając kolekcje w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Helsinki czy Tel Awiw. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay, których oferta dostępna jest dziś w sprzedaży stacjonarnej i online na blisko 40 rynkach na świecie. Spółka posiada sieć ponad 2000 salonów o łącznej powierzchni 1,9 mln m2 i każdego roku dystrybuuje odzież oraz akcesoria na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę, tworząc miejsca pracy dla blisko 30 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.