Rekordowa pomoc charytatywna LPP w 2020 roku o wartości ponad 9 milionów złotych

Rekordowa pomoc charytatywna LPP w 2020 roku o wartości ponad 9 milionów złotych

Firma LPP wraz z powołaną przez nią w 2017 roku fundacją przekazały w 2020 roku ponad 9 milionów złotych na rzecz podopiecznych blisko 500 organizacji pozarządowych, placówek medycznych i niemedycznych oraz fundacji w całym kraju. W ramach tej pomocy Fundacja LPP jak co roku przekazała potrzebującym darowizny rzeczowe w postaci aż 105 tysięcy sztuk ubrań na łączną kwotę 1,4 mln PLN. W ubiegłym roku pomoc polskiego producenta skoncentrowana była w dużej mierze na walce ze skutkami pandemii. W tym zakresie LPP wsparła ponad 300 placówek w ramach akcji #LPPpomaga przeznaczając na ten cel blisko 7 milionów złotych. Oprócz tego fundacja należąca do LPP kontynuowała działalność statutową na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, a także realizowała projekty w ramach wolontariatu pracowniczego.

W minionym roku działalność charytatywną LPP zdominowały inicjatywy wspierające przede wszystkim placówki medyczne i organizacje pozarządowe walczące ze skutkami pandemii COVID-19. Mimo to gdańska spółka, która od 30 lat wspiera osoby potrzebujące, nie zawiesiła działalności pomocowej na stałe wpisanej w statutową działalność dobroczynną jej fundacji, tj. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ochronę zdrowia oraz środowiska. Dzięki zaangażowaniu wielu działów i pracowników firmy, w ramach zakrojonej na szeroką skalę akcji #LPPpomaga oraz aktywności wolontariackich, czy darowizn pieniężnych i rzeczowych, polski producent odzieży wsparł w 2020 roku blisko 500 podmiotów przeznaczając na ten cel ponad 9 milionów złotych.

– W minionym roku w związku z rosnącymi wyzwaniami wywołanymi przez pandemię, nasza pomoc koncentrowała się na wsparciu przede wszystkim placówek ochrony zdrowia. W sumie w ramach dwóch odsłon #LPPpomaga przekazaliśmy 6,9 miliona złotych potrzebującym w 300 podmiotach zlokalizowanych na terenie całej Polski. Były to szpitale zakaźne i specjalistyczne, ale też domy pomocy społecznej, fundacje czy centra medyczne – komentuje Patrycja Zbytniewska, prezes zarządu Fundacji LPP. – Ten rok był oczywiście ogromnym zaskoczeniem i niewiadomą dla wszystkich, ale mimo to nasi pracownicy pokazali swój charakter i dobre serce. Walka z pandemią rodziła kolejne potrzeby. Lista naszych działań charytatywnych wydłużała się i pomimo borykania się z własnymi wyzwaniami, ani przez moment nie zawahaliśmy się przed włączeniem się w kolejne działania pomocowe – dodaje.

Wraz z zaostrzeniem się sytuacji epidemiologicznej w Polsce i rosnącym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej, do LPP napływały kolejne wnioski o wsparcie. Z tygodnia na tydzień rosło grono potrzebujących, a razem z tym w LPP przybywało pomysłów na następne akcje charytatywne. Od początku pandemii każdego dnia, dziesiątki pracowników angażowały się w akcje skierowane m.in. do szpitali zakaźnych, specjalistycznych, domów pomocy społecznej, fundacji czy centrów medycznych. – Odpowiadając na różnorodne potrzeby każdej z placówek, pomagaliśmy im zarówno finansowo, jak i poprzez wsparcie rzeczowe. Przekazywaliśmy środki pieniężne potrzebne na zakup niezbędnego sprzętu, ale też zorganizowaliśmy środki ochrony osobistej. Staraliśmy się nikogo nie zostawić bez odpowiedzi, ale w pierwszej kolejności ważne były dla nas potrzeby najbliższego sąsiedztwa i regionów Pomorza oraz Małopolski. Skala i zasięg naszej pomocy rosły z każdym tygodniem. W efekcie nasze wsparcie docierało do najdalszych zakątków w całej Polsce – podsumowuje Patrycja Zbytniewska.

Pomimo zaangażowania w walkę z pandemią Covid-19, Fundacja LPP kontynuowała także swoje regularne działania statutowe wspierając społeczności lokalne, ale też organizacje opiekujące się osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Nie było to łatwe z racji obowiązujących obostrzeń epidemicznych, które ograniczały możliwość realizacji niektórych działań. Niemniej, w minionym roku LPP wraz ze swoją fundacją udało się zapewnić wsparcie w formie darowizn pieniężnych blisko 50 podmiotom na łączną kwotę ponad 700 tys. złotych. Do kolejnych prawie 140 organizacji trafiło 105 tys. sztuk odzieży o wartości 1,4 miliona złotych w ramach darowizn rzeczowych.

Dzięki temu wsparciu w 2020 roku możliwe było ponowne sfinansowanie wyjazdów wakacyjnych dla 200 podopiecznych 5 organizacji opiekujących się dziećmi i młodzieżą z domów dla dzieci na Pomorzu oraz w Krakowie. Fundacje te mogły także przeprowadzić niezbędne remonty w swoich placówkach. Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” otrzymała środki na wyposażenie jadalni wraz z pokojami wytchnieniowymi w domach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Z kolei SPOT Youth Point z Gdyni mógł zrobić remont i doposażyć świetlicę środowiskową, której ściany w tym roku zostaną ozdobione projektami graffiti przygotowanymi przez projektantki LPP. Wsparcie otrzymali również podopieczni placówek wychowawczych wkraczających właśnie w dorosłość, którym LPP wraz z Fundacją Atalaya zorganizowały warsztaty budowania pewności siebie oraz kursy edukacyjne.

W minionym roku polski producent odzieży pamiętał jak zwykle także o osobach bezdomnych. W ramach wieloletniej współpracy z Towarzystwem im. Św. Brata Alberta dofinansowano działalność ogrzewalni dla osób bezdomnych w Tczewie, a także wsparto przygotowania „Wigilii z osobami potrzebującymi i dotkniętymi kryzysem bezdomności” zorganizowanej przez Klasztor Ojców Dominikanów w Gdańsku.

To nie koniec pomocy. Dzięki przekazanym przez Fundację LPP środkom, Fundacja MATIO mogła zapewnić podopiecznym upominki na Dzień Dziecka, a Fundacja Hospicyjna oraz Hospicjum Pomorze Dzieciom otrzymały środki na prowadzenie działalności statutowej w tym trudnym czasie. Fundacja LPP w ramach najbliższego sąsiedztwa sfinansowała także festyn rodzinny Kolory w Ogrodzie II oraz wirtualny koncert kolęd, który odbył się na Dolnym Mieście w Gdańsku.

Wolontariat pracowniczy LPP to stały punkt działań charytatywnych Fundacji LPP. WolontWariaci co roku są pomysłodawcami kolejnych inicjatyw pomocowych, a w minionym roku prawie 60 osób z biur LPP przepracowało w tym celu dodatkowo 475 godzin. Stałym już punktem ich kalendarza jest remontowanie placówek zaprzyjaźnionych organizacji czy szpitali. W ubiegłym roku pracownicy LPP zaprojektowali i pomalowali ściany w siedzibie Fundacji „FAScynacje”, czyniąc je znacznie bardziej przyjaznymi dla podopiecznych. Po raz kolejny przeprowadzono też jesienią akcję „Kocie budki”, dzięki czemu dziesiątki zwierząt zamieszkujących teren byłej stoczni w Gdyni miało szansę na przezimowanie w dobrych warunkach.

– Działalność charytatywna jest zakorzeniona w naszej kulturze od samego początku istnienia spółki. Jesteśmy dumni z naszych pracowników, którzy w tak trudnym dla wszystkich okresie okazali jak zawsze niemałą wrażliwość i błyskawicznie podejmowali działania. To, co rozwija naszą firmę i Fundację LPP to właśnie wewnętrzna siła pracowników, którzy są pomysłodawcami i motorem napędowym kolejnych inicjatyw. Dlatego jesteśmy dumni, że pomimo nieprzewidywalnych wyzwań z jakimi wszyscy zmagaliśmy się każdego dnia – rok 2020 w LPP upłynął pod znakiem rekordowej pomocy – podsumowuje Patrycja Zbytniewska, prezes Fundacji LPP.

______________________________________________________________________________

LPP jest polską firmą rodzinną, jedną z najdynamiczniej rozwijających się w branży odzieżowej w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Przez ponad 25 lat z sukcesem prowadzi działalność w Polsce i za granicą, sprzedając dziś stacjonarnie kolekcje na 25 rynkach, w tym w tak prestiżowych stolicach jak Londyn, Berlin, Tel Awiw czy Moskwa. LPP zarządza 5 markami modowymi: Reserved, Cropp, House, Mohito i Sinsay. Posiada sieć ponad 1800 salonów sprzedaży o łącznej powierzchni ponad 1,3 mln m2. Oferta online kolekcji marek dostępna jest na 29 rynkach. W oparciu o globalną sieć zaopatrzenia, polski producent odzieży dystrybuuje rocznie przeszło 265 mln sztuk odzieży na 3 kontynenty. LPP pełni też ważną rolę tworząc miejsca pracy dla ponad 24 tys. osób w biurach i strukturach sprzedaży w Polsce, krajach Europy, Azji i Afryki. Spółka jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach indeksu WIG20 oraz należy do prestiżowego indeksu MSCI Poland.