Informacje prasowe

LPP S.A. Informacje prasowe Rocznica tragedii w Bangladeszu

Rocznica tragedii w Bangladeszu

24.04.2014

24 kwietnia mija rok od katastrofy w kompleksie fabrycznym Rana Plaza w Bangladeszu. To niewątpliwie jedna z największych tragedii, jaka dotknęła branżę odzieżową w ostatnim czasie. W ciągu kilku miesięcy od wydarzenia, firma LPP podjęła i wdrożyła szereg działań i inicjatyw, których celem jest wspieranie rodzin ofiar i ocalałych z tragedii w Rana Plaza w Bangladeszu.   Wierzymy, że dzięki podjętym przez nas działaniom, wpływającym na poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy, unikniemy w przyszłości tragedii podobnej do tej, która miała miejsce rok temu w budynku Rana Plaza.   Porozumienie ACCORD W październiku 2013 roku jako jedyna polska firma przystąpiliśmy do porozumienia mającego na celu poprawę bezpieczeństwa w fabrykach produkujących odzież w Bangladeszu (Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh). Tragedia w Bangladeszu poruszyła nas i zaskoczyła jednocześnie, nie chcieliśmy jednak działać pochopnie. Aby przejąć na siebie w pełni świadomie, długoterminowe zobowiązania w zakresie wsparcia ofiar Rana Plaza, potrzebowaliśmy czasu na dogłębną analizę sytuacji. W efekcie powstał kompleksowy plan działań związanych zarówno ze wsparciem finansowym poszkodowanych, jak i wzmocnieniem wewnętrznych struktur kontrolujących warunki pracy w fabrykach, z którymi współpracujemy.   Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh to pionierska inicjatywa, do której przystąpiło ponad 150 firm odzieżowych oraz międzynarodowych i lokalnych organizacji pozarządowych. W ramach umowy jako zobowiązaliśmy się opłacić składki członkowskie, które zapewnią możliwość prowadzenia działań kontrolnych i szkoleniowych w fabrykach. Ponadto, podczas 5-letniego okresu obowiązującej umowy, wprowadzonych zostanie szereg działań związanych z niezależną kontrolą fabryk, a także ich modernizacją. Jako firma nie posiadamy własnych zakładów produkcyjnych, nasze ubrania szyjemy w fabrykach, z których usług, oprócz nas, korzystają także inne globalne koncerny odzieżowe, dlatego w naszym przekonaniu tak ważne jest, aby działania naprawcze dotyczyły całej branży, nie tylko poszczególnych firm.   Dobrowolna darowizna Możliwość udzielenia pomocy poszkodowanym była jednym z kluczowych kroków, które podjęliśmy jako firma. W lutym 2014 roku LPP, jako jedna z pierwszych firm przekazało dobrowolną darowiznę na rzecz Wielostronnego Komitetu Koordynacyjnego Rana Plaza (Rana Plaza Multi-Stakeholder Coordination Committee), który powstał z inicjatywy przedstawicieli rządu, przemysłu odzieżowego, związków zawodowych i organizacji pozarządowych. Zgodnie z jego ideą, wpłaty dokonywane przez darczyńców na rzecz ofiar w Rana Plaza będą przekazywane ze składek zgromadzonych za pośrednictwem utworzonego w styczniu 2014 roku specjalnego Funduszu Powierniczego. Do tej pory na ten cel zebrano łącznie około 10 mln USD. Środki będą przeznaczane wyłącznie na pokrycie wypłat dla poszkodowanych w Rana Plaza i ich rodzin.   Zwiększona kontrola w łańcuchu dostaw Niezwykle ważne jest prowadzenie działań, które przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w fabrykach, dlatego też wdrożyliśmy istotne działania systemowe, których celem jest bardziej efektywna kontrola naszych dostawców. Rozbudowujemy i reorganizujemy wewnętrzne struktury audytowe, jesteśmy w trakcie rekrutacji osób do naszego powstającego biura przedstawicielskiego w Bangladeszu. Jego pracownicy będą odpowiedzialni za kontrolowanie bezpieczeństwa produkcji w fabrykach, z którymi współpracujemy na tamtejszym rynku. Od kilkunastu lat podobne biuro działa w Szanghaju. Zatrudnia ponad 100 osób odpowiedzialnych za pozyskiwanie dostawców, wsparcie poszczególnych etapów produkcji, a także kontrolę jakości. Ważnym zadaniem biura jest weryfikacja przestrzegania zapisów Code of Conduct w zakresie bezpieczeństwa oraz odpowiednich zasad i warunków pracy przez naszych dostawców.   Fabryki audytowane są pod kątem przestrzegania zapisów Code of Conduct, zwłaszcza w obszarze bezpieczeństwa oraz odpowiednich zasad i warunków pracy. Taki sam system będzie funkcjonował w wieloosobowym biurze LPP w Dhace, stolicy Bangladeszu. Za weryfikację i ewaluację warunków pracy w Azji będzie ponadto odpowiedzialna powstająca w Gdańsku wieloosobowa komórka audytu. Oprócz prac związanych z przeorganizowaniem naszych struktur, zdecydowaliśmy się także na łączenie zamówień w zakładach produkcyjnych w większe pakiety, co pozwoliło na wprowadzenie lepszej kontroli nad naszymi dostawcami, mimo zwiększenia wolumenów zamówień. Wierzymy, że poprzez tego typu działania będziemy mogli stworzyć stabilną i bezpieczną bazę dostawców, zarówno pod względem produkcji, jak i relacji biznesowych.   Transparentność i społeczna odpowiedzialność biznesu Społeczna odpowiedzialność biznesu powinna być elementem funkcjonowania każdej firmy, niezależnie od jej wielkości, pochodzenia czy branży, w której działa. W ciągu minionych 10 lat, jako firma bardzo aktywnie angażowaliśmy się w działania prospołeczne na rzecz społeczności gdańskiej, m.in. wspierając Fundację Rodzinny Gdańsk, przekazując dary rzeczowe potrzebującym organizacjom czy rozwijając z sukcesem program wolontariatu pracowniczego. Chcemy jeszcze bardziej zaangażować w tego rodzaju działania, poszerzając obszar naszego wsparcia. Zdajemy sobie jednak sprawę, że CSR to coś znacznie więcej, dlatego jesteśmy obecnie w trakcie budowania długofalowej polityki społecznej odpowiedzialności biznesu, która obejmie także kwestie związane z łańcuchem dostaw czy tematy środowiskowe. Jednym z jej elementów będzie także aktywna i transparentna komunikacja.